Teigen, Karl (Carl) Berger, f. Knudsen (1884 - 1969) [no]

Teigen, Karl (Carl) Berger, f. Knudsen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:04
30/05/2020 02:52:53
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e85a50a0-9508-4d22-9e61-6cda44919f64 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Teigen, Karl (Carl) Berger, f. Knudsen
Norwegian bokmål

First name
Karl (Carl) Berger, f. Knudsen
Norwegian bokmål

Last name
Teigen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1884

-Time
1884
Death
1969

-Time
1969
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Oslo 15.11.1884, død 16.12.1969. Sønn av Iver Knudsen Kvinnegardsjordet (26.6.1858-31.7.1948) og Marie Petersen (10.4.1853-15.6.1918), gift 24.9.1907 med Ragnhild Væring (13.10.1877-6.12.1966), datter av fotograf Olaf V. og Emma Sofie Fredriksen, 1 datter, 1 sønn. Utdannet som litograf ved Statens håndv. og kunstindustriskole, var foruten fotograf også tegner og maler og en dyktig keramiker med eget verksted. Fotograferte aldri portretter, men ble internasjonalt kjent som en dyktig kunstfotograf. Ved Olaf Værings død i 1906 arvet datteren Ragnhild firmaet, men Ragnvald V. hadde allerede overtatt ledelsen, og ble hennes medarbeider. Hun gikk ut av firmaet da hun giftet seg med Teigen i 1907, ektefellen kom inn i hennes sted og drev det sammen med Væring til 1936. P. g. a. dårlig samarbeid gikk han da ut og startet sitt eget firma i Karl Joh. gt. 27. I 1939 flyttet han til nye lokaler i Kunstindustrimuseet, St.Olavsgate 1. Året før ble svigersønnen Gotfred Hansen (28.9.1911-) gift med Marit Teigen, medarbeider og tok familienavnet Teigen, og fra 1948 begynte dattersønnen Truls (28.4.1933-) i firmaet. De overtok det da Karl Teigen døde i 1969. Firmaets viktigste arbeidsfelt har vært kunst- og museumsfotografering samt illustrasjoner til vitenskapelige avhandlinger. Karl Teigen fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull i 1957.

Virkested:
1920 -1936: Oslo; Karl Joh. gt. 2
1936 -1939: Oslo; Karl Joh. gt. 27
1939 -1969: Oslo; St. Olavs gt. l
1906 -1915: Oslo; Akersgd. 57
1906 ca-1969 ca: Oslo
1915 -1920: Oslo; Pilestrædet 21

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Lørenskog bygdemuseum 19.02.1998
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2807

-Id
2807
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008979

-Id
021036008979
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål