Teigen, Karl (1884 - 1969) [no]

Other languages: Teigen, Karl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:27:01
08/06/2024 05:43:12
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e85a50a0-9508-4d22-9e61-6cda44919f64 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Teigen, Karl
Norwegian bokmål

First name
Karl
Norwegian bokmål

Last name
Teigen
Norwegian bokmål

Alternative name
Knudsen, Carl Berger
Norwegian bokmål

Other name
Knudsen, Karl [no] -

-Name
Knudsen, Karl
Norwegian bokmål

-Specified
født
Norwegian bokmål
lokalhistoriewiki.no

Birth
15/11/1884

-Time
15/11/1884
Death
16/12/1969

-Time
16/12/1969
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

German
-Life role
Norwegian bokmål


Norwegian nynorsk
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Oslo 15.11.1884, død 16.12.1969. Sønn av Iver Knudsen Kvinnegardsjordet (26.6.1858-31.7.1948) og Marie Petersen (10.4.1853-15.6.1918), gift 24.9.1907 med Ragnhild Væring (13.10.1877-6.12.1966), datter av fotograf Olaf V. og Emma Sofie Fredriksen, 1 datter, 1 sønn. Utdannet som litograf ved Statens håndv. og kunstindustriskole, var foruten fotograf også tegner og maler og en dyktig keramiker med eget verksted. Fotograferte aldri portretter, men ble internasjonalt kjent som en dyktig kunstfotograf. Ved Olaf Værings død i 1906 arvet datteren Ragnhild firmaet, men Ragnvald V. hadde allerede overtatt ledelsen, og ble hennes medarbeider. Hun gikk ut av firmaet da hun giftet seg med Teigen i 1907, ektefellen kom inn i hennes sted og drev det sammen med Væring til 1936. P. g. a. dårlig samarbeid gikk han da ut og startet sitt eget firma i Karl Joh. gt. 27. I 1939 flyttet han til nye lokaler i Kunstindustrimuseet, St.Olavsgate 1. Året før ble svigersønnen Gotfred Hansen (28.9.1911-) gift med Marit Teigen, medarbeider og tok familienavnet Teigen, og fra 1948 begynte dattersønnen Truls (28.4.1933-) i firmaet. De overtok det da Karl Teigen døde i 1969. Firmaets viktigste arbeidsfelt har vært kunst- og museumsfotografering samt illustrasjoner til vitenskapelige avhandlinger. Karl Teigen fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull i 1957.

Virkested:
1920 -1936: Oslo; Karl Joh. gt. 2
1936 -1939: Oslo; Karl Joh. gt. 27
1939 -1969: Oslo; St. Olavs gt. l
1906 -1915: Oslo; Akersgd. 57
1906 ca-1969 ca: Oslo
1915 -1920: Oslo; Pilestrædet 21

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Same as (internal)
Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema Lørenskog bygdemuseum 19.02.1998
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2807

-Id
2807
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008979

-Id
021036008979
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål