Stendahl, Göran (1919 - 2002) [sv]

Stendahl, Göran (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e84a23b8-6a6c-4a47-9089-a8a49f2e5577 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stendahl, Göran
Swedish

First name
Göran
Swedish

Last name
Stendahl
Swedish

Birth
-Time
16/04/1919
-Place reference
--Place
Death
24/06/2002
Sveriges dödbok 1901-2009

-Time
24/06/2002
-Source
Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTH 1943, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
KKH 1950, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Fortbildningskurs vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, i Stadsbyggnad 1951 och Bostadsplanering 1953.

Verksamhet: Praktik under utbildningstiden på olika ställen.
Anställd hos Gunnar Hoving 1944-1945, hos arkitekterna Acking och Hesselgren 1945-1947, på arkitektkontor i Schweiz 1947, hos Tengbom 1948-1949, på stadsplanekontoret och generalplanekontoret i Göteborg 1949-1952.
Egen arkitektverksamhet i Malmö från 1952.

Andra uppdrag: Ledamot i fastighetstaxeringsnämnder.
Suppleant i Malmö kommunfullmäktige.
Ledamot i Gatunämnden i Malmö.
Ledamot och ordförande i Malmö kommuns Parkerings AB.
Ledamot i styrelserna för bl a Malmö Grusterminal AB och Masshanteringsteknik i Malmö.

Lärarverksamhet: Speciallärare i bostadskunskap vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1949-1951.
Assistent i husbyggnadslära vid CTH 1950-1952, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Lektor i hus- och stadsplanering vid Tekniska gymnasiet i Malmö 1952-1984.

Tävlingar: Idrottscentrum i Trelleborg, inbjuden tävling.Resor: Schweiz, Spanien, Italien, Frankrike, Belgien och Holland 1947.
Schweiz (arbete på arkitektkontor).
Spanien, Andorra (arkitektuppdrag).
England (bl a trafikstudier).
USA (Florida, Kalifornien), Canada (Vancouver, Toronto), Holland (Amsterdam), Tyskland (Berlin) med flera länder (trafik- och parkeringsstudier, kongresser etc).
Frankrike, Italien, Finland (Helsingfors) och Sovjetunionen (Leningrad).

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Bättre bostäder år 1947:1, Bostadsutredningens kök.
Hem i Sverige år 1947:5, Bygg förnuftigt.
Arkitekten år 1948:1, Hur en arkitekt arbetar i dagens Tyskland; ibid år 1948:3, Vad kan vi lära oss av Schweiz.
Hem i Sverige år 1948:2, Byggherren och arkitekten - bättre kontakt.
Arkitekten år 1948:15, Kontakt med arkitekten; ibid år 1949:21, Bygge och Bostad.
Liberala Kuriren år 1949:7, Är det bra med stora städer?
Svenska Stadsförbundets Tidskrift år 1951:6, Idétävlingen om lägenhetstyper i Göteborg.
Byggforum år 1951:3, Bostadstävlingen 1950.
Göteborgs Musei Årstryck 1951, Kronhusets i Göteborg byggnadshistoria.

Verk ett urval:
Flerfamiljshus: Hans Larsson & Co AB, butiks- och bostadshus, Rydsgård samt Malmö Kommunala Bostads AB, Segevång, Malmö cirka 200 lägenheter och i Nydala Centrum c:a 280 lägenheter, centrumlokaler etc.
Gruppbebyggelse av enfamiljshus: Malmö sparbank, Sibbarp, Malmö, 26 stycken hus; Skånska Cementgjuteriet, Eslöv, 25 stycken hus; AB Allbetonghus, Riseberga, Malmö, 40 stycken hus; Stiftelsen Andeslövsbyggen, 5 stycken radhus; Byggmästare Christoffersson, Malmö, 8 stycken villor samt för Malmö Kommunala Bostads AB, 63 stycken villor.
Kommunala byggnader etc: Handelsbolagets byggnad, Staffanstorp; Affärshus, tandklinik, bostäder, pensionärshem, Rydsgård; Pensionärshem, Slimminge; Kommunalt flerfamiljshus, tandklinik, brandstation, nytt ålderdomshem etc., Kågeröd; Kommunalhus, pensionärshem, pensionärsradhus, Anderslöv; Folkets hus, kommunalt läroverk, Älmhult samt nybyggnad för arbetsförmedlingen mm, Ystad.
Om- och tillbyggnader, restaureringar: Frimurareföreningen EOS, Lund; Pauliskolan, Malmö; Hasselgrenska gården, Lund samt k v Vakteln, Limhamn, inredning av vindslägenheter.
Nordiska filt AB, Halmstad, kontorsprojekt mm.
Holmbergs kartongfabrik i Malmö.
Nytt stadshotell, konsertestrad mm i Trelleborg.
Idrottscentrum, Trelleborg.
Lunds Akademiska Golfklubb, klubbhus.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitekturmuseets frågelista.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Swedish

Primus
1084

-Id
1084
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077323

-Id
011034077323
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish