Dal, Gunhilda (1892 - 1972) [no]

Dal, Gunhilda (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/12/2021 09:10:32
09/12/2023 00:05:13
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e831bbfb-6ad8-4faa-a3f2-d033ee33b586 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dal, Gunhilda
Norwegian bokmål

First name
Gunhilda
Norwegian bokmål

Last name
Dal
Norwegian bokmål

Alternative name
Dahl, Gunhilda
Norwegian bokmål

Sørdalen, Gunhilda
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
04/07/1892

-Time
04/07/1892
Death
20/12/1972

-Time
20/12/1972
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født og oppvokst i Rakkestad på gården Sørdalen i Degernes. Foreldre Peder Hansen (1844-) og Jensine Augusta Johansen (1861-). Lærte antagelig å fotografere fra Christie Brandser, som var lærer i Rakkestad. Dahl startet ca. 1910 og var virksom til 1919 da hun giftet seg. Hun fikk fire barn. Hun hadde atelier Haugberg i Skogveien i Rakkestad sentrum, huset er revet. Østfold fylkes billedarkiv har avfotografert flere av hennes portretter og gruppebilder samt opptak i felten. Hun hadde eget firmamerke; hun brukte to typer gummistempel på bakside av visittkort.

Virkested:
Rakkestad ca. 1910-1919

Norwegian bokmål

Same as (internal)
Norwegian bokmål

Replaces
Dahl, Gunhilda (1892 - 1972)
Norwegian bokmål

Reference
Folketellinger, intervju med datter
Norwegian bokmål

Kilder:
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
5838

-Id
5838
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005525

-Id
021036005525
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål