Dahl, Gustaf (1835 - 1927) [sv]

Dahl, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:40
02/07/2022 00:16:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e7b0273f-9262-4912-b1a5-e9d13f413e57 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dahl, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
Dahl
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
13/02/1835 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
13/02/1835
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
21/09/1927 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
21/09/1927
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: FrKA:s förberedande byggnadsskola 1851
FrKA:s högre byggnadsskola 1854-1864, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Kunglig medalj.

Verksamhet: Arkitekt i Överintendentsämbetet (extra ordinarie konduktör) 1859, intendent 1886 och förste intendent där 1897-1903.
Arkitekt vid vården av kronans byggnader i Stockholm 1868.
Vetenskapsakademiens arkitekt 1875-1923.
Byggnadschef för FrKA:s hus 1892-1896, (Kungliga Akademien för De Fria Konsterna).

Andra uppdrag: Ledamot i förvaltningen för Stockholms norra begravningsplats 1878-1886.
Stockholms kyrkogårdsnämnd 1899-1918.
Klara församlings kyrkoråd 1901-1902.
Ledamot i direktionen för Allmänna barnhuset 1890-1893, 1920.
Ledamot i Konstakademiens förvaltningsnämnd 1892-1922.
Ledamot i styrelsen för Bockholms-Sättra AB 1909-1917.

Lärarverksamhet: Extra lärare i ornamentik vid KTH 1877-1916, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Vikarierande professor i byggnadskonst vid FrKA 1883, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Tävlingar: Stadshus med hotell och festlokal i Gävle 1870, 1:a pris.Resor: Stipendieresa England, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien 1864-1869.

Medlemskap: Agré FrKA 1868, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
FrKA 1875, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
KK, Konstnärsklubben.
STF 1888-1894, Svenska Teknologföreningen.
Kunglig arkitekt.

Verk ett urval:
Byggnader i Stockholm: Kungliga biblioteket 1871-1877; Mariahissen 1885-1906; Norrtulls sjukhus (Allmänna barnhuset) 1885; Planer för Centralposthuset, Vasag 1898-1904 (fasader Boberg efter tävling); Mineralogiska, farmaceutiska institutionen Kungstensg 49 - Teknologg (tillsammans med H T Holmgren) 1896-1898; Läroverk, Slöjdg, Hötorget (rivet) 1897-1899; Hem för Pauvres Honteux, Hagag 2 (rivet) 1872; Villa Solhem, Djurgården, (tillsammans med Jacobsson) 1874; Ombyggnad av huset vid Vasag 20-Klara Vattugränd 3 (numera hotell) 1884-1885; Utvändig restaurering av Kungsholms kyrka 1882; Om- och påbyggnad av apoteket Ugglan, Drottningg 59, 1893.
Restaurering Gävle rådhus 1871-1874.
Stadshotell, Sala 1881-1882.
Riksbank, post och telegraf i Mariestad 1897 och i Vänersborg 1901-1902.
Posthuset Sundsvall 1891-1893, d:o Katrineholm, Nässjö.
Turkbadet Göteborg.
Ombyggnad av Mälarbanken i Västerås 1890.
Västergötland, Hangelösa kyrka, 1873 Blekinge, Kyrkhults kyrka, 1865.
Bohuslän, Brastads kyrka, 1875–1877.
Skåne, Fågelfors kyrka, 1884.
Småland, Sofia kyrka, Jönköping, 1884–1888.
Uppland, Norrby kyrka, 1886–1887. Äldre delar.
Kapell i Hall utanför Södertälje 1902.
Skolbyggnader och kyrkor mm.
Teckningar och målningar.

Swedish

Parent Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 28.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 36.
Svensk uppslagsbok.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Svenskt biografiskt lexikon.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur, år 1927, sid 229.
H8D 1915:348, 1920:333, 1925:349, 1927:13.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Kungliga Byggnadsstyrelsen (utgivare): at förse Riket med beständige och prydlige byggnader - Byggnadsstyrelsen och dess föregångare. Stockholm, 1969.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1872, Rådhuset i Gävle restaurering och påbyggnad; ibid år 1874, Kungliga biblioteket; ibid år 1883, Stadshotellet i Sala; ibid år 1886, Maria hissbyggnad; ibid år 1888, Ny kyrka i Jönköping.
Ny illustrerad tidning - för konst, bildning och nöje, år 1891.
Swedish

Primus
713

-Id
713
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076026
-Id
011034076026
-System
DigitaltMuseum