Wiik, Petrine (1884 - 1980) [no]

Wiik, Petrine (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:55
03/12/2022 01:49:47
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e7ac64c9-d116-4520-af67-1d3c731d8305 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wiik, Petrine
Norwegian bokmål

First name
Petrine
Norwegian bokmål

Last name
Wiik
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1884

-Time
1884
Death
1980

-Time
1980
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Var ansatt i Margrethe Svendsens atelier i noen år fra siste halvdel av 1890-tallet til forretningen ble nedlagt i 1907. Så var hun et par år hos Sponland før hun giftet seg med B. Mattland i 1910. Hun hadde aldri selvstendig fotografvirksomhet, men like fullt var hun fotograf. Hun ble sendt "land og strand" rundt bl.a. for å fotografere under kroninga av kong Haakon i 1906.

Arkivrest med ca 400 glassplatenegativer deponert ved FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal under arkivnr. FAKf-0743

Virkested:
1895-1910: Ålesund

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3037

-Id
3037
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009314

-Id
021036009314
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål