3509 HELGELANDSMOEN FELTPOSTÅPNERI (Feltpoståpneri) [no]

3509 HELGELANDSMOEN FELTPOSTÅPNERI (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e73f77cc-9637-46b9-8bc1-3ecd46320744 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3509 HELGELANDSMOEN FELTPOSTÅPNERI
Norwegian bokmål

Alternative name
HELGELANDSMOEN FELTPOSTÅPNERI
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15.10.1950
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
08.05.1995

-Time
08.05.1995
Code
3509
Type
Norwegian bokmål

History

HELGELANDSMOEN FELTPOSTÅPNERI, på Helgelandsmoen, i Norderhov, Buskerud fylke, under Hønefoss postktr., ble underholdt ved Helgelandsmoen eksersersplass inntil videre fra 15.10.1950. Posten til/fra stedet ble sendt via Hønefoss. Sirk 27, 10.10.1950.

Navnet ble fra 1.7.1958 endret til bare HELGELANDSMOEN og ble et fast poståpneri.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

3509 HELGELANDSMOEN postkontor i Hønefoss postområde vil bli lagt ned fra 9.5.1995. Ny postadresse: Helgelandsmoen, 3500 HØNEFOSS. Sirk. 10, 10.4.1995.

2-rings datostempel av vanlig type med åpen stjerne ble antakelig levert ved opprettelsen.

(3509)
Feltpoståpnere/poståpnere/styrere:
Sersjant Kåre Lilleeng 15.10.1950.
Sersjant Per Torshaug 21.4.1952.
Fru Tordis Andersen 23.8.1954 (f. 1925).
Marie Andersen kst. 1.10.1968 (f. 1920).
Res.posteksp. Ruth Løvås Vestrom vikar 1.3.1984 (f. 1960).
P.kass. Tor Villiam Abrahamsen vikar 1.3.1985, fast 1.2.1986 (f.1952).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15.10.1950 08.05.1995

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15.10.1950 08.05.1995

--Earliest time
15.10.1950
--Latest time
08.05.1995
Alternative id
DigitaltMuseum: 021166441158

-Id
021166441158
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål