Avalanche warning Place holder

Skredvarsel (norwegian bokmål), Skredvarsel (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:05
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/skredvarsel
Label
Avalanche warning
English

Skredvarsel
Norwegian bokmål

Skredvarsel
Norwegian nynorsk

Not used label
Jordras
Norwegian nynorsk

Jordras
Norwegian bokmål

Jordskred
Norwegian nynorsk

Jordskred
Norwegian bokmål

Leirras
Norwegian bokmål

Leirras
Norwegian nynorsk

Leirskred
Norwegian nynorsk

Leirskred
Norwegian bokmål

Rasfare
Norwegian nynorsk

Rasfare
Norwegian bokmål

Skredfare
Norwegian nynorsk

Skredfare
Norwegian bokmål

Skredvarsling
Norwegian nynorsk

Skredvarsling
Norwegian bokmål

Snøras
Norwegian nynorsk

Snøras
Norwegian bokmål

Snøskred
Norwegian nynorsk

Snøskred
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Varsling om vegstrekningar og område som er særleg utsette for ras og skred i form av jord, leire, snø eller stein.
Norwegian nynorsk