Lindman, Gustaf (1871 - 1950) [no]

Lindman, Gustaf (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/06/2022 09:39:44
13/08/2022 01:38:23
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e6fdbb98-757c-4c88-9ffb-26224c278fd9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindman, Gustaf
Norwegian bokmål

First name
Gustav
Norwegian bokmål

Last name
Lindman
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1871

-Time
1871
Death
1950

-Time
1950
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Södertälje i Sverige 04.11.1871, død 17.02.1950. Kom til Norge i 1893 og startet sammen med Carl Victor Lind firmaet "Lind & Co." i Moss s. å. Etter noen år, 1902, overtok han firmaet alene, mens Lind flyttet, først til Kragerø og deretter for godt til Horten. I 1949 ble firmaet i Moss overtatt av Anne Elisa Leirung ("A. & Å. Leirung") med firmabetegnelsen "Fotograf Lindman's Eftf., Skoggt. 2, Moss". Atelieret i Drøbak ble i 1924 overtatt av Helga Tokle. I 1991 fikk Moss Ættehistorielag hånd om ca. 10.000 av Lindmans glassnegativer, de fleste portretter. De hadde vært lagret i et hus i Sarpsborg siden platenes forrige oppbevaringssted, Somagården i Torvgt./Skoggt. i Moss, brant "for noen år siden".

Virkested:
1891-1896: Lysekil, Fjällbacka
1897 ca: Oslo; Grønland 4
1897-1902: Oslo
1898 - 1900: Oslo; Grønland 2
1900-1902: Oslo: Thv. Meyers gt. 44
1895-1924: filial i Drøbak
1902-1949: Moss

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Moss Avis 22.11.91 og 03.09.1992
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1824

-Id
1824
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007431

-Id
021036007431
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
A6B79503-2BA2-4BC7-A04E-08A7A0F35226

-Id
A6B79503-2BA2-4BC7-A04E-08A7A0F35226
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål