Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:32:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e6ec90d8-88e7-4256-bf18-acccb06c118f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Grünberg, Wulff
Estonian

First name
Wulff
Estonian

Last name
Grünberg
Estonian

Other name
Grinberg

-Name
Grinberg
Estonian

Life role
Eestimaa kuberneri kantselei, EAA.29.2.60

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Source
Eestimaa kuberneri kantselei, EAA.29.2.60
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
fotograaf

-Description
fotograaf
Estonian

Note
1867 lubati Grünbergil Tallinnas näidata panoraami

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 109)
Estonian

Reference
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian

Alternative id
Eestipiltnik: 441

-Id
441
-System
Eestipiltnik