3915 SAGA (Underpostkontor) [no]

3915 SAGA (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e6da6061-2a74-4ea9-bd31-189477f21d99 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3915 SAGA
Norwegian bokmål

Alternative name
SAGA
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/09/1976
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1979

-Time
31/03/1979
Code
3915
Type
Norwegian bokmål

History

SAGA underpostkontor, ved Sagas administrasjonskontor, på Rønningen anleggsområde, i Bamble kommune, Telemark fylke, under Skien postområde, ble opprettet den 1.9.1976. Sirk. 22, 9.8.1976.
NB: Ifølge redaktør Bjørn Storberget i Postverket (død 2000) var dette det eneste postkontor i landet som har fått navn etter et industriselskap.

Fikk ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 status av postkontor C fra 1.1.1977. Sirk. 35, 10.12.1976.

3915 SAGA postkontor C, under Skien postområde, ble lagt ned fra 1.4.1979. Ny postadresse: 3960 STATHELLE. Sirk. 16, 24.4.1979.
Nedleggelsen skjedde som følge av at utbyggingen på Rønningen anleggsområde nå var avsluttet.

(3915)
Poststyrere:
Bodil Buan (Øverland) 1.9.1976 (f. 1955).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/09/1976 31/03/1979

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/09/1976 31/03/1979
--Earliest time
01/09/1976
--Latest time
31/03/1979
DigitaltMuseum
021166441366

-Id
021166441366
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål