Skaugvold (Skaugvald), Hans M. (1879 - 1947) [no]

Other languages: Skaugvold (Skaugvald), Hans M. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:55:02
08/06/2024 05:35:33
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e6a8f1af-4b59-4021-a521-1164d94cb371 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Skaugvold (Skaugvald), Hans M.
Norwegian bokmål

First name
Hans M.
Norwegian bokmål

Last name
Skaugvold (Skaugvald)
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1879

-Time
1879
Death
1947

-Time
1947
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 06.07.1879, død 16.10.1947. Drev fotoatelier på Inndyr - hovedsakelig portrettfotografering. S. Drev næringsvirksomhet (bl.a. salg av agn) i Lofoten under de store fiskeriene og fotograferte der personer fra store deler av landsdelen (bl.a. Beiarn, Sørfold, Mosknes og Reine, Brønnøy og Tjøtta). Fotograferte bl.a. "væreier" Hartvig Sverdrup i Reine. I samlingen etter ham finnes en serie fra industristedet Glomfjord fra 1920-årene. Foruten originalbildene finnes det en del avfotograferinger av andres bilder i samlingen, deriblant av personer som har utvandret til USA. Hele arkivet er gitt til Gildeskål kommune, som har 4200 glassnegativer etter Skaugvoll. Gildeskål folkebibliotek driver identifiserings- og innsamlingsarbeide.

Virkested:
1907-1935: Gildeskål
1910: Inndyr

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Minnebok : Gamle fotografier fra Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Skjerstad, 1991
Nordlandsposten 30.9.1981
Folkebiblioteket i Gildeskål
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2572

-Id
2572
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008622

-Id
021036008622
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål