Andersson, Anders (1866 - 1942) [no]

Andersson, Anders (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:56
06/08/2022 01:21:50
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e68c1b0f-acf3-4f10-9da3-2338223ca2a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, Anders
Norwegian bokmål

First name
Anders
Norwegian bokmål

Last name
Andersson
Norwegian bokmål

Alternative name
Andersson, And.
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1866

-Time
1866
Death
1942

-Time
1942
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født på Olerudsengen v. Skillingsfors, Sverige, d. i Sverige. Fikk fotoutstyr av en slektning som hadde vært i Amerika og begynte å fotografere. Bodde fra ca. 1885 på gården Skrepstad nordre ved Bjørkelangen og fotograferte der til litt etter århundreskiftet, flyttet så tilbake til Sverige, hvor han virket som maler, tannlege, slakter, dyrlege, tømmermåler og treskjærer.

Virkested:
1885 ca-1902: Bjørkelangen

Norwegian bokmål

Same as (internal)
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
87

-Id
87
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004880

-Id
021036004880
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål