5680 TYSNÆS (Poståpneri) [no]

5680 TYSNÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:15:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e68a719b-e3a5-41c2-b05c-5905c7425b9d | RDF/XML | JSON-LD
Name
5680 TYSNÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
TYSNÆS
Norwegian bokmål

Establishment
28/10/1853 Tysnes (Kommune) [no], ,

-Time
28/10/1853
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
5680
Type
Norwegian bokmål

History

TYSNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Vaage, i Tysnæs prestegjeld, Søndhordland og Hardanger fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 28.10.1853, med virksomhet fra 1.4.1854. Sirk. 3, 3.3.1854.

Poståpneriet ble fra 1.7.1880 lagt under Bergen postkontor. Sirk. 14, 14.6.1880.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet TYSNES.

Brann i poståpneriet den 26.10.1950, men det finnes ikke noteringer om tap av verdisaker eller inventar.

Poståpneriet ble fra 1971 lagt under Stord postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5680 TYSNES tildelt postnr 5696.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 316 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5680)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Herman Olai Hermansen 1.4.1854.
Lensm. B. Utne 1.10.1868.
Skolebest. og gårdbr. Amund Jørgensen Utne 1.7.1882 til 1.4.1919 (f. 1845).
Vikarer fra 1.4.1919.
Frk. Else Utne 1.5.1921 (f. 1881).
Lars Epland 1.8.1943 (f. 1920).
Postkass. Lars Petter Epland 1.8.1987 (f. 1960).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1866 1874 1896 1902 1908 1911 1913 1914 1917
Spd. 12 20 36
Kr 280 320 400 500 550 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 28/10/1853 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
28/10/1853 ?
--Earliest time
28/10/1853
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442178

-Id
021166442178
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål