9022 KROKELVDALEN (Underpostkontor III) [no]

9022 KROKELVDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
29/08/2018 14:41:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e6672e95-da34-4022-9bd2-06ccb2e06692 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9022 KROKELVDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
KROKELVDALEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
11.12.1972
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9022
Type
Norwegian bokmål

History

KROKELVDALEN underpostkontor III, i Tromsø komm., Troms fylke, Tromsø postområde, ble opprettet den 11.12.1972. Sirk. 1, 4.1.1973.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble underpostkontoret III benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1979 ny status av postkontor B. Sirk. 2, 16.1.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk posstboksadressatene under postkontoret 9022 KROKELVDALEN tildelt postnr 9288 TROMSØ.

(9022)
Styrere/postmestere:
Div.reserver 11.12.1972.
Dagmar Laila Engstad midlt. tilsatt 1.7.1975 (f. 1951).
Håkon Arnestad 1.1.1979.
Vikarene Geir Solberg, Kari Sandberg, Oddbjørg L. Borch med flere, fra 19.6.1979 til 1.11.1980.
Postkass. Wenche Johnsen 1.11.1980 (f. 1949).
Postkass.D Dagmar Laila Engstad 1.3.1985 (f. 1951).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11.12.1972 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11.12.1972 ?
--Earliest time
11.12.1972
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443693

-Id
021166443693
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål