Wahlman, Lars Israel (1870 - 1952) [sv]

Wahlman, Lars Israel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Description
Arkitekten Lars Israel Wahlman (1870-1952) tog sin examen på KTH (Kungliga Tekniska högskolan) 1893. Han var professor på KTH och ritade bland annat Tjolöholms slott i Halland och Engelbrektskyrkan i Stockholm. [sv]
Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:02:04
24/10/2020 00:38:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e63e66f4-e9e6-4dad-a73a-c7656c7977b6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wahlman, Lars Israel
Swedish

First name
Lars Israel
Swedish

Last name
Wahlman
Swedish

Description
Arkitekten Lars Israel Wahlman (1870-1952) tog sin examen på KTH (Kungliga Tekniska högskolan) 1893. Han var professor på KTH och ritade bland annat Tjolöholms slott i Halland och Engelbrektskyrkan i Stockholm.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
17/04/1870
-Place reference
--Place
Swedish
-Time
18/09/1952
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Falun 1888.
KTH 1889-1893, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm från 1893.

Andra uppdrag: Föredragshållare.
Publicist i byggnadsfrågor i fackpress, bl a Teknisk tidskrift och Svenska Slöjdföreningens årsskrift.

Lärarverksamhet: Assistent i husbyggnadskonst vid KTH 1894-1905, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, tillförordnad lektor 1905-1911, professor 1912-1935.
Undervisade i trädgårdsbyggnad vid Konstakademien.

Tävlingar: Bland tävlingar: Tjolöholms slott 1897, 2:a pris.
Bebyggande av Kaptensudden på Södra Djurgården i Stockholm 1899, 1:a pris.
Engelbrektskyrkan i Stockholm 1906, 1:a pris.
Katarinatraktens ordnande i Stockholm 1910 tillsammans med Nils Gellerstedt, kontrasignerat Erik Hübe, Gunnar Asplund, 2:a pris.
Tekniska högskolan i Stockholm 1912, 3:e pris.
Kyrka i Östersund 1918, 1:a pris, omtävling 1935.
Kyrka i Sandviken 1921, inbjuden, uppdrag.
Kyrka i Östersund 1935, uppdrag .
Kapellkrematorium i Jönköping 1943, 1:a pris i inbjuden tävling.

Resor: Stipendieresa till Frankrike och England 1900.
Holland och England 1905.
USA 1924.

Medlemskap: STF från 1889, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1910-1911, 1913-1919, 1922, vice ordförande 1918-1919, ledamot av styrelsen för avd T 1914 och 1919.
FrKA 1914, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1901 sid 41, Samling av stugor invid Tjolöholm; ibid år 1902 sid 2, Trotzgården, Hedemora; ibid år 1904 sid 41, Tjällmoravillan, Stockholms skärgård; ibid år 1904 sid 41, Kollorydsvillan, Lerum; ibid år 1908 sid 105, Ett par timmerbyggnader och några rön vid deras uppförande (Tallom och Norhaga); ibid år 1917 sid 122, Svenska kyrkan i Kristiania; ibid år 1917 sid 124, Bjuråkers nya kyrka; ibid år 1919 sid 84, Utlåtande i Stockholms bangårdsfråga; ibid år 1920 sid 1, Förslag till ny kyrka i Östersund.
Byggmästaren 1940 sid 342, Ansgarskapellet, Björkö; ibid år 1940 sid 344, Kyrkors akustiska utformning; ibid år 1940 sid 345, Tranås kyrka; ibid år 1940 sid 346, Östersunds nya kyrka; ibid år 1943 sid 376, Krematorium i Jönköping; ibid år 1952-A sid 10, Sofia kyrka i Stockholm. Restaurering.

Verk ett urval:
Hjularöds slott, Skåne 1884-1897, tillsammans med I G Clason.
Tjolöholms slott, Halland 1897-1904.
Jaktstuga för Tjolöholms slott 1900-1901.
Tjolöholms by, Folkets hus 1900-1902.
Trevnan, W:s föräldrars hus i Hedemora 1900-1901.
Trotzgården, rådman Karl Trotzigs hus i Hedemora 1900-1901.
Norhaga (Björklidsstugan), direktör Lars Yngströms hem invid Falun 1903-1907, inredning, trädgård mm 1907-1916.
Tallom, Wahlmans eget hus i Stocksund 1904-1906.
Minneskapell vid Lützen 1906-1907.
Ombyggnad och inredning av herrgårdar, bl a Trystorp i Närke 1899, Myrö i Närke 1902-1903, Rottneby i Dalarna 1903-1905, Ulvhäll i Södermanland 1903-1905, Enskede i Stockholm 1905-1906, Lövåsen i Dalarna 1910-1912, Torpa i Västergötland 1919.
Halland, Tjolöholms kapell, Fjärås sn 1903–1904.
Stockholm, Engelbrektskyrkan och församlingshus mm 1909–1914.
Södermanland, Nynäshamns kyrka 1928–1929.
Småland, Tranås kyrka 1929–1930.
Gästrikland, Sandvikens kyrka 1930–1931.
Uppland, Ansgarskapellet, Björkö, Adelsö sn 1929–1930.
Jämtland, Östersunds kyrka 1938–1940.
Svenska Margaretakyrkan i Oslo med församlingshus 1925 m fl kyrkor.
Restaurering av ett flertal kyrkor, bl a Oscarskyrkan 1919-1934, Maria Magdalena 1927-1929 och Sofia 1946-1950 i Stockholm, Mariakyrkan i Hälsingborg 1923-1930, Garpenbergs kyrka 1901-1903 och Danderyds kyrka 1911-1912.
Kyrkogårdar.
Krematorium i Sandviken 1933-1934.
Krematorium i Jönköpings skogskyrkogård 1943-.
Villor, flertalet med trädgårdsanläggningar, i Djursholm, Hedemora, Sandviken, Trollhättan, Stocksund, Långängen, Lerum, Lidingö m fl platser.
Parker, bl a Slottsskogsvallen i Göteborg 1919-1927 och Stenebergsparken i Gävle 1918-1921.
Inredning, möbler.
Arbeten i vävnad, järn, koppar, silver och guld.
Tapeter, bokband m m.
Kv Arkadien 7, Teatergatan, Linköping 1929.

Swedish

Parent Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 381. Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1387. Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942. Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 171. Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 131. Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988. Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952. Lind, Sven Ivar, Romare, Bengt och Sterner, Nils (red): Verk av L I Wahlman. Skisser ritningar och fotografier. Stockholm, 1950. Nisser, Ulrika: Rottneby herrgård. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet, HT 1986. Norrby, Samuel: Tjolöholms slott. Lars Israel Wahlman och The Studio. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, HT 1994. Red: Andersson, Thorbjörn, Jonstoij, Tove, Lundquist, Kjell: Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år. Stockholm 2000. Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1895 sid 23, Hjularöds slott; ibid år 1897 sid 152, Tjolöholms slott (tävl.); ibid år 1899 sid 65, Kaptensuddens bebyggande (tävl.); ibid år 1903 sid 7, Grand Hotels nya café; ibid år 1903 sid 84, Gustaf Flintas nya verkstad, Hedemora; ibid år 1905 sid 130, De nyinredda sällskapsrummen i Grand Hotel; ibid år 1906 sid 94, Engelbrektskyrkan - Skisser, ibid år 1907 sid 29, Tjolöholms slott 1897-1904; ibid år 1908 sid 135, Enfamiljshus, Enskede; ibid år 1910 sid 1, Katarinatraktens ordnande. Pristäflingens resultat; ibid år 1912 sid 57, Kungliga Tekniska Högskolan. Tävling; ibid år 1914 sid 17, Engelbrektskyrkan. Beskrivning av arkitekten sid 25; ibid år 1917 sid 119, Ny kyrka i Eskilstuna. H8D 1919:497, 1920:492, 1925:461, 1930:238, 261. Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1952 sid 213, B Romare, dödsruna. Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
517

-Id
517
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077506
-Id
011034077506
-System
DigitaltMuseum