Våtrengjøring [no] - Deprecated

Other languages: Våtrengjøring (norwegian bokmål), Våtreins (norwegian nynorsk)

Behandling (A.1.19) [no]

Broader concept
Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) og Ragnhild Dannevig (ragnhild.dannevig@norskfolkemuseum.no) [no]
Last changed
19/03/2024 20:06:42
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Label
Våtrengjøring
Norwegian bokmål

Våtreins
Norwegian nynorsk

Alternative label
Våtrens
Norwegian bokmål

Broader concept
English

Same as (internal)
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Editorial note
Dublett. Arkivert.
Norwegian bokmål