Galtström bruk (Bruk) [sv]

Galtström bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Järnbruk med masugn, smältsmedja med 4 lancashirehärdar, råstångvalsverk och gjuteri. Till bruket hörde sågverk med två ramar, kvarn mm. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/04/2019 08:46:42
23/01/2021 01:39:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e608564c-6cc6-4b97-8dd0-59d5bcd906ba | RDF/XML | JSON-LD
Name
Galtström bruk
Swedish

Description
Järnbruk med masugn, smältsmedja med 4 lancashirehärdar, råstångvalsverk och gjuteri. Till bruket hörde sågverk med två ramar, kvarn mm.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1672

-Time
1672
Termination
1916

-Time
1916
Type
Swedish

History

Bruket i Njurunda socken anlades genom privilegier 1672 och 1673 och bestod 1695 av masugn och två hammare samt fyra härdar med 1200 skeppunds smide. Bruket förstördes i rysshärjningarna 1721 men byggdes upp igen.

Swedish

Coordinates
62.16378, 17.49426, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
62.16378
-Longitude (Easting)
17.49426