Arkitekturens kulturarv [sv]

Dataseten administreras av Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitektmuseet) och uppdateras kontinuerligt. Syftet är att i linje med Arkitektur- och designcentrums uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse, för individen och för samhällsutvecklingen.

Datsetet Arkitekter verksamma i Sverige innehåller information om arkitekter och deras verksamhet. Materialet är hämtat från Arkitektregistret som sammanställdes av Arkitekturmuseet under 1990-talet. Grunden för detta arbete var de register som byggdes upp av dåvarande professorn i arkitekturens teori och historia vid Chalmers, arkitekten Björn Linn (1933-2011), och arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn (f. 1961). Materialet har sedan kompletterats och uppdaterats av anställda på Arkitekturmuseet och särskilt aktivt av arkitekten och arkivarien Cecilia Währner (1938-2004). Faktainnehållet är helt inriktat på arkitekters yrkesverksamhet med referenser till tryckta och otryckta källor. Uppgifter har även samlats in via enkäter som skickats ut till arkitekter.

Datasetet Arkitektur- och designutställningar i Sverige är en sammanställning av temporära enskilda utställningar i Sverige med betydelse för arkitektur- och designområdet.

Kontakta oss gärna om du vill föreslå kompletteringar eller andra ändringar: digitaltmuseum@arkdes.se.[sv]