Linné, Sigvald (1899 - 1986) [sv]

Other languages: Linné, Sigvald (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 22:02:44
01/06/2024 05:43:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e5f20b90-ece1-449a-a59e-1d9070217b06 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Linné, Sigvald
Swedish

First name
Sigvald
Swedish

Last name
Linné
Swedish

Title
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
intendent

-Title
intendent
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1899

-Time
1899
Death
1986

-Time
1986
Biography

Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. intresserade sig tidigt för central- och mesoamerikansk arkeologi och gjorde flera fältarbeten i regionen. Bland hans mera kända insatser märks utgrävningarna i Teotihuacán (Archeological Researches at Teotihuacán, Mexico, 1934, och Mexican Highland Cultures, 1942) samt analysen (1948) av den karta över Mexico City från mitten av 1500-talet som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Källa: Nationalencyklopedin. /US Han var gift med Margareta som också deltog i flera utgrävningar.

Swedish

Gift med [sv]
Linné, Margareta

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Linné, Margareta
Swedish
Verksam vid organisation [sv]
Etnografiska museet, Stockholm

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Etnografiska museet, Stockholm
Swedish
Carlotta-SMVK
1016376

-Id
1016376
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461703
-Id
021037461703
-System
DigitaltMuseum