7310 GJØLME (Poståpneri) [no]

7310 GJØLME (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e5d65e52-8df7-4b16-90dd-84c4112864ce | RDF/XML | JSON-LD
Name
7310 GJØLME
Norwegian bokmål

Alternative name
GJØLME
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/04/1903
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/06/1998

-Time
30/06/1998
Code
7310
Type
Norwegian bokmål

History

GJØLME poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet Roven, i Orkedalen herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.4.1903. Sirk. 12, 28.3.1903.

Poståpneriet ble fra 1.7.1913 lagt under Orkedalen postkontor. Sirk. 30, 5.7.1913.

Fra 1.4.1932 igjen lagt under Trondheim postkontor. Sirk. 4, 29.2.1932.

Fra 1.7.1953 igjen under Orkanger postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra1.10.1971 igjen under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7310 GJØLME ble nedlagt fra 1.7.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk 12, 19.6.1998.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7310)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Gabriel Ingebrigtsen 1.4.1903.
Handelsm. Lars Bonvik 29.12.1938 (f. 1898).
Anders Gabriel Bonvik 1.12.1968 (f. 1940).
Førstepostbetj. D Kjellfrid Klingan 1.1.1987 (f. 1938).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1907, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1914 kr 300,-. Fra 1917 ble lønnen satt til kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1903 30/06/1998

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1903 30/06/1998
--Earliest time
01/04/1903
--Latest time
30/06/1998
DigitaltMuseum
021166442974

-Id
021166442974
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål