Schmid, Toni (1897 - 1972) [sv]

Other languages: Schmid, Toni (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Antonie (Toni) Schmid was an archivist, historian and Tibetologist. She was the first woman to graduate with a doctorate degree in history from Lund University and her work on medieval book fragments in Sweden has been valuable for medieval research.
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:27:15
06/04/2024 05:28:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e599d7f5-bfab-4541-b8cb-2056cd97dbf6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Schmid, Toni
Swedish

First name
Toni
Swedish

Last name
Schmid
Swedish

Description
Antonie (Toni) Schmid was an archivist, historian and Tibetologist. She was the first woman to graduate with a doctorate degree in history from Lund University and her work on medieval book fragments in Sweden has been valuable for medieval research.
English

Fil. dr.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
25/09/1897

-Time
25/09/1897
Death
1972

-Time
1972
Biography

Fil. dr. och teol. dr. tibetolog, forskare, född (Antonia) Toni Schmid 25 september 1897 utanför Wien, Österrike. Antikvarie, fil.dr. i Lund 1931, Dr.phil., Wien. Studerade vid Wiens universitet 1917/18-1922. Hon studerade även sanskrit i Wien. Kom till Sverige och påbörjade studierna vid Lunds universitet 1925. Fil.kand 1926, fil.lic 1929, "Studier över förbirgittinska svenska legener". Avhandlingen behandlade den helige Sigfrid i Växjö 1931. Antikvarie vid Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museum. Knöts till Riksarkivet 1929 och 1930 till Kungl. Biblioteket för arbete med medeltida pergamentsfragment som använts som räkenskapsomslag sedan reformationen. Toni Schmid kom att ägna 40 år av sitt liv med dessa medeltida dokument. Studerade tibetanska från mitten av 40-talet. Publicerade bok om Milarepa 1952,

Swedish

Carlotta-SMVK
1012953

-Id
1012953
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462046
-Id
021037462046
-System
DigitaltMuseum