Fries, Klas Robert Elias (1876 - 1966) [sv]

Fries, Klas Robert Elias (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Clas Robert Elias Fries, född den 11 juli 1876 i Uppsala, död den 29 januari 1966 i Stockholm, var en svensk botaniker. Han var son till Thore M. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
10/02/2022 15:00:08
03/12/2022 04:35:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e57606bf-f56a-4c42-84d9-e7537ca0e2a3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fries, Klas Robert Elias
Swedish

First name
Klas Robert Elias
Swedish

Last name
Fries
Swedish

Title
doktor

-Title
doktor
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Clas Robert Elias Fries, född den 11 juli 1876 i Uppsala, död den 29 januari 1966 i Stockholm, var en svensk botaniker. Han var son till Thore M.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
11/07/1876

-Time
11/07/1876
Death
29/01/1966

-Time
29/01/1966
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Clas Robert Elias Fries, född den 11 juli 1876 i Uppsala, död den 29 januari 1966 i Stockholm, var en svensk botaniker. Han var son till Thore M. Fries och Gustava Fries, född Anjou samt bror till Thore Christian Elias Fries. Fries blev student 1894 samt filosofie licentiat vid Uppsala universitet 1901, filosofie doktor och docent i botanik 1905, var Regnellsk amanuens vid Riksmuseum 1902-1903, 1904-1907 och amanuens vid Uppsala botaniska trädgård 1908-1911, blev vikarierande lektor vid Högre allmänna läroverket i Uppsala 1912 och lektor 1913 samt professor och föreståndare för Bergianska stiftelsen 1915-1944. Förutom resor i Europa företog Fries forskningsresor i norra Argentina och Bolivia som medlem av svenska Chaco-Cordiller-expeditionen 1901-1902, genom Afrika (Kap-Alexandria) med Eric von Rosens Rhodesia-Kongoexpedition 1911-1912 och till tropiska Östafrika 1921-1922. Fries invaldes som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1926. I Fries många till övervägande del fytografiska skrifter avhandlas företrädesvis sydamerikanska columniferer, anonacéer, amarantacéer med mera och svampgruppen Myxomycetes (slemsvamparna), från senare år afrikanska grupper, främst i det betydande verket Botanische Untersuchungen (Der schwedischen Rhodesia-Kongoexpedition; 3 delar, 1914-1916) av blandat fytografiskt, ekologiskt och växtgeografiskt innehåll. Delvis växtgeografisk var även Fries akademiska avhandling Zur Kenntnis der alpinen Flora im nördlichen Argentinien (1905). I andra arbeten behandlade Fries biologiska, morfologiska och embryologiska ämnen. Vid Linnéjubileet 1907 skrev han om Linné (i "De största märkesmännen", del 4) jämte ett par andra minnesskrifter om honom. Fries blev ledamot Vetenskapsakademien 1926, (preses där 1939-1940, vice preses 1942-1951), av Skogs- och Lantbruksakademien 1927, av Fysiografiska sällskapet i Lund 1938 och av ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala 1950. Robert Fries gifte sig 1916 med Nanna Curman, dotter till professor Carl Curman och Calla Curman, född Lundström. I äktenskapet föddes Sigurd Fries (1924–2013). (Wikipedia 2016)

Swedish

Parent Of
Note
Bild ursprungligen från Mycological Notes, by C. G. Lloyd, No 32, Februari 1909, s.419.
Swedish

Son [sv]
Fries, Sigurd

-Heading
Son
Swedish

-Text
Fries, Sigurd
Swedish
Carlotta-SMVK
1021010

-Id
1021010
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461262
-Id
021037461262
-System
DigitaltMuseum