Sirius (1901 OHOJ) [sv]

Sirius (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Tremastade motorskonerten Sirius ägdes av Gustaf Erikson 1942 - 1946. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 08:58:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e5646064-3328-40f2-a97a-442a784d8378 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sirius
Swedish

Other name
Bjerkvik 1919 1924

-Name
Bjerkvik
Swedish

-Timespan
1919 1924
--Earliest time
1919
--Latest time
1924
Mårten 1901 1919

-Name
Mårten
Swedish

-Timespan
1901 1919
--Earliest time
1901
--Latest time
1919
Siloy 1946 1947

-Name
Siloy
Swedish

-Timespan
1946 1947
--Earliest time
1946
--Latest time
1947
Streif 1947 1949

-Name
Streif
Swedish

-Timespan
1947 1949
--Earliest time
1947
--Latest time
1949
Description
Tremastade motorskonerten Sirius ägdes av Gustaf Erikson 1942 - 1946.
Swedish

Technical description
180 ton d.w.t . Maskin 2-cyl. Tuxham motor på 100 hk.
Swedish

Material
Tre
Norwegian bokmål

Swedish

Tre
Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Signal letters
OHOJ
Type of vessel
English

Norwegian bokmål


History

Byggs som Mårten 1901 för J.P. Liundgren m.fl. på Vesterviks Skeppsvarv i Vestervik, Sverige. Säljs till norge 1919 och omdöps till Bjerkvik. Omdöps till Sirius 1924 efter att ha sålts till Sverige. År 1928 köps Sirius av bröderna Karl Johan Fremling och Algot Karlsson från Lemland, Åland. Upplags 1939-1942 p.g.g.a höga krigsriskpremier.
I oktober 1942 köper Gustaf Erikson (Rederiaktiebolaget Ponape) Sirius som sedan förs till repareras på Nystads Varv, som ägs av Gustaf Erikson. 1942 tidsbefraktas Sirius till Transportflotte Speer för trafik i Nordnorge. 1944 uppmanas kapten Gustav Holm av Tyskland att lämna fartyget. Tysk kapten sätts ombord och Gustaf Eriksons besättning rymmer.
I januari 1945 strandar Sirius på västra sidan av ön Skjaerpa under resa från Trondheim till Rognan. Får efter roderhaveri i hårt väder vatten i maskin och lastrum. I juni 1945 återlämnar de allierade Sirius till rederiet. Efter rederiets inspektion konstateras att Sirius ligger i Rognan full av vatten. 1946 beviljar Statens licensnämnd exporttillstånd för försäljning av vraket. Samma år säljs haveristen till Wahl & Kvandahl, Fauske och omdöps till Siloy. Ombyggs till fiskefartyg och omdöps till Streif. 1979 kondemneras fartyget och sänks i Saltfjorden.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 116 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
116
Nettotonnasje [no]: 72 nettoregisterton [sv]

-Value
72
Längd över allt [sv]: 29,09 meter (m) [no]

-Value
29,09
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 7,17 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
7,17
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 3,50 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,50
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Delivered
1901
Byggs på Vesterviks Skeppsvarv (Emil Nordström), Vestervik.

-Time
1901
-Dating comment
Byggs på Vesterviks Skeppsvarv (Emil Nordström), Vestervik.
Swedish
Wrecked
Kondemneras och sänks i Saltfjorden

-Dating comment
Kondemneras och sänks i Saltfjorden
Swedish
Actors
-Role
Swedish

-Timespan
16/10/1942 - 24/07/1945
--Earliest time
16/10/1942
--Latest time
24/07/1945
Reference
Limnell, Bo: Gustaf Eriksons motordrivna fartyg (2018)
Swedish