Leave of absence and exemptions Place holder

Permisjon og fritak (norwegian bokmål), Permisjon og fritak (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:11
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/permisjon-og-fritak
Label
Leave of absence and exemptions
English

Permisjon og fritak
Norwegian bokmål

Permisjon og fritak
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Permisjon er å gi eleven fri for en periode etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år. Fritak fra undervisning eller vurdering i enkelte fag kan gis etter søknad fra foresatte eller elever over 18 år.
Norwegian bokmål

Permisjon er å gi eleven fri for ein periode etter søknad frå føresette eller elever over 18 år. Skulen kan gje fritak frå undervising eller vurdering i einskilde fag etter søknad frå føresette eller elever over 18 år.
Norwegian nynorsk