2647 BACKEN I FROEN [no]

2647 BACKEN I FROEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:05:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e4d1cd9d-fd17-43e6-83f9-163f0260f539 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2647 BACKEN I FROEN
Norwegian bokmål

Alternative name
BACKEN I FROEN
Norwegian bokmål

Code
2647
History

BACKEN I FROEN er antakelig den tidligere poststasjonen Listad, som er nevnt i posthistorien i Trondhjemsruten 1785. Det er ukjent når stedet ble omgjort til poståpneri, men er nevnt som sådant i vår første fortegnelse 1808 over poststeder som da skal forsynes med nytt segl (på gården Bakken) grunnet skifte av konge (Christian VII døde i 1808 Frederik VI overtok).

I portotabeller og fortegnelser fra 1812 til 1847 er poståpneriet benevnt FROEN, fra 1848 FRON.

Poståpneriet lå i Fron, senere i Søndre Fron prestegjeld, Gudbrandsdalen fogderi under Christiania postdistrikt.

Navnet ble trolig fra 15.11.1881 endret til SØNDRE FRON og fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Ved Ottabanens åpning 2.11.1896 ble poståpneriet flyttet til stasjonen, og navnet endret til det nåværende HUNDORP. Sirk. 50, 24.11.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.5.1986 endret til postkontor B. Sirk. 12, 3.4.1986.

Postkontoret 2647 HUNDORP endret navn til SØR-FRON postktr. fra 1.3.1999. Ny postadresse blir dermed 2647 SØR-FRON. Sirk 21, 4.12.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2647 SØR-FRON tildelt postnr 2648.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet 20.1.1850 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver. Ca 1855/56 ble det også tildelt 3-rings kassasjonsstempel nr 80.

(2647)
Poståpnere/postmestere:
Det er ukjent hvem som først ordnet med posten.
I et gammelt skriv (1801) i Postmuseet tyder det på at en Hartmann var den som ordnet med posten da.
En timeseddel fra 1835 er attestert av H. Listad.
Gårdbr. Ole Rasmussen Liestad 1.1.1851.
Hans Listad kst. 18.6.1896.
Stasj.eksp. O. Olsen 23.10.1896.
Telegr.betj. T. Lindvig kst. 12.10.1906.
St.mester Joh. Gulbrandsen 20.3.1907.
St.betj. T. Lindvig, midlt. 26.4.1913.
St.mester Jens Magnussen 18.7.1913 (f. 1871).
Joh. Gulbrandsen, kst. 14.3.1922.
Overtatt av Statsbanene 1.5.1934.
Johanna Gulbrandsen 1.7.1944 (. 1900).
Edvin Fevolden 1.8.1944 (f.1914, død 24.2.1978).
(?) (?) (?)
Førstesekr. Helge Olav Rønningen 1.2.1979 (f.1947).
Pm.vikar Ola Hovdehaugen 1.1.1987 (f.1948).
Postst. Ester Myhre 1.9.1998.
Postst. Møyfrid Kalstadstuen 1.7.2000.

I stedet for de tidligere gebyrer fikk poståpneren i 1856 en årlig lønn av 56 speciedaler. Fra 1870 var lønnen øket til 72 speciedaler og i 1877 til 320 kr., i 1884 til 360 kr.

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
FROEN [no] Henvisning

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166440852

-Id
021166440852
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål