Abenius, Allan (1868 - 1953) [sv]

Other languages: Abenius, Allan (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Allan Abenius, Född 27 juli 1868, död 1953 (hittagraven. se), kapten, officer vid Kungl. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:32:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e41a7e74-f26a-439f-9943-2c35f4adcebf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Abenius, Allan
Swedish

First name
Allan
Swedish

Last name
Abenius
Swedish

Description
Allan Abenius, Född 27 juli 1868, död 1953 (hittagraven. se), kapten, officer vid Kungl.
Swedish

Birth
27/07/1868

-Time
27/07/1868
Death
1953

-Time
1953
Biography

Allan Abenius, Född 27 juli 1868, död 1953 (hittagraven.se), kapten, officer vid Kungl. Svea artileriregeminte 1887. Efter avgång ur aktiv tjänst såsom löjtnant, kapten i armén och därefter fondmäklare i Stockholm. Skänkt saml. från Maroco, inv. 1907. 41. till Etnografiska museet, Stockholm /US. Hans pampiga villa på Östra Allén ritades av arkitekterna Ferdinand Boberg och Bror Almquist. (Svenskt porträttgalleri - VII:5 Arméns officerare och civilstat : Fjärde arméfördelningen)

Swedish

Carlotta-SMVK
1170989

-Id
1170989
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460836
-Id
021037460836
-System
DigitaltMuseum