Scherman, Georg (1899 - 1978) [sv]

Scherman, Georg (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:51
11/07/2020 00:32:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e3ba5653-d5e8-4c42-9680-16af750bbd41 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Scherman, Georg
Swedish

First name
Georg
Swedish

Last name
Scherman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
09/02/1899
--Place
Death
-Time
15/01/1978
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Umeå, 1920.
KTH 1921-1925, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1927-1929, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd i Byggnadsstyrelsen 1930-1932 i olika perioder.
Konsulterande arkitekt vid Stockholmsförorternas regionplanekontor, 1932-1934.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm, från 1934 tillsammans med arkitekt Bengt Romare.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1933.
Stadsarkitekt i Sigtuna 1938-1943, i Solna 1943-1945.
Arbetat för dr Axel Wenner-Gren i Sverige, på Bahamas och i Florida.

Lärarverksamhet: Assistent i stadsbyggnad vid KTH 1934-1936, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Statens historiska museum, Stockholm, 1930, 1:a pris, tillsammans med Bengt Romare.Resor: Frankrike, Italien.

Medlemskap: STF från 1926, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Statens stipendium för konstidkare 1931.

Egna skrifter: Byggmästaren 1929 sid 89, Klaraviken efter 1850 i dess samband med Stockholms järnvägsfrågor; ibid 1929 sid 149, Götaplatsen; ibid 1931 sid 202, Den tjeckoslovakiska utställningen; ibid 1933 sid 40, Statens historiska museum; ibid 1934 sid 152, Sommarhus vid Kalmar; ibid 1939:17 sid 225, Wenner-Grens institut; ibid 1940:10 sid 144, Institut för försäkringsmatematik och matematisk statistik vid Stockholms Högskola; ibid 1941:18 sid 226, Slå vakt kring vattenleden Karlbergskanalen - Klara sjö; ibid 1942:1 sid 6, Slå vakt kring vattenleden Karlbergskanalen - Klara sjö (diskussionsinlägg); ibid 1942:14 sid 175, Det militära byggandet och arkitekterna; ibid 1945:7 sid 117, Radiohuset; ibid 1948:14 sid 233, Solna läroverk, modern hallskola; ibid 1959-A:5 sid 124, Ett nytt fasadmaterial; ibid 1960-A:2 sid 36, Folkskola i Ekensberg, Solna; ibid 1961-A:11 sid 236, Kontorshus i Stockholm. Tillbyggnader till Patentverket.

Verk ett urval:
Statens historiska museum, Narvavägen 11, Stockholm, 1935-1940, tillsammans med Bengt Romare.
Förslag till nytt radiohus i Stockholm, 1945, ej utfört, tillsammans med Bengt Romare.
Wenner-Grens institut för experimentell biologi, 1938, och institutet för försäkringsmatematik och matematisk statistik, 1943, vid Stockholms högskola, Norrtullsgatan 16, Stockholm.
Bilverkstad i Laxå, 1953.
Studentbostadshus, S:t Johannesgatan 12-14, Rundelsgränd 6, Uppsala, 1957.
Brandstation i Solna, 1957.
Gökstensskolan, Torshälla, 1952.
Råsundaskolan, Solna, 1953.
Ekensbergsskolan i Solna, 1958.
Ängskärrsskolan, Solna, 1962.
Tillbyggnader till Patentverket, Valhallavägen 136, Stockholm, 1960-1961, tillsammans med Bengt Romare.
Stadsplaner och generalplaner i Sigtuna, Solna, Uddevalla m fl städer.
Råsunda kyrka, Solna, 1968.
S:t Mikaels kyrka i Södertälje, 1973.
Kyrkor och kyrkorestaureringar.
Restaureringar i Gamla stan och på Mariaberget, Stockholm.
Villor, kontorshus, fabriksbyggnader.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1132 och 1476.
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Törnkvist, Ella-Gun: Arkitekten Georg Schermans byggnadsverk i Solna under 1950- och 60-talen. 60-poängs uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, VT 1988.
Malmlöf, Maja: Kulturmiljöer i Solna. 1990.
Linder, Per: Arkitektur i Solna. 1994.
Nya svenska kyrkor. Del 1 Svealand. RAÄ, Riksantikvarieämbetet 1990:2.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Dagens Nyheter 1978-01-20, dödsruna.
Svenska Dagbladet 1978-01-21, nekrolog av arkitekt Sven Ivar Lind.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1365

-Id
1365
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077249

-Id
011034077249
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish