Vollen (Forlatt sted) [no]

Vollen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/e3a5a725-e07f-46e4-aa29-880cb74fb755 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vollen
Norwegian bokmål

Alternative name
Vollen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
64.01213, 11.19859, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
64.01213
-Longitude (Easting)
11.19859
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
778934

-Id
778934
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål