7241 FILLFJORDEN (Poståpneri) [no]

7241 FILLFJORDEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e36253e7-8ff5-44f1-9f32-8a2a6f93b0cc | RDF/XML | JSON-LD
Name
7241 FILLFJORDEN
Norwegian bokmål

Alternative name
FILLFJORDEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/04/1902
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1996

-Time
30/09/1996
Code
7241
Type
Norwegian bokmål

History

FILLFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Ansnes, i Fillan herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postktr., ble underholdt fra 1.4.1902. Sirk. 11, 20.3.1902.

Navnet ble fra 1.7.1935 endret til ANSNES. Sirk.31, 11.9.1935.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7241 ANSNES ble lagt ned fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk.20, 26.8.1996.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tils. ved oppr.

(7241)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Johan Strøm 1.4.1902.
Sivert A. Fjeldvær 1.10.1903 (f.1869).
Ds.eksp. Anton S. Fjeldvær 1.1.1936 (f.1903).
Åse Synnøve Fjeldvær 1.2.1971 (f.1928).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1906, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1902 30/09/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1902 30/09/1996
--Earliest time
01/04/1902
--Latest time
30/09/1996
DigitaltMuseum
021166442929

-Id
021166442929
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål