Ström, Otto Fredrik (1880 - 1948) [sv]

Ström, Otto Fredrik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Skriftställare, politiker. Vid sidan om det politiska arbetet utförde S. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:47
13/08/2022 04:43:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e349c38e-f1d7-44e4-ab62-6ffefd397a75 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ström, Otto Fredrik
Swedish

First name
Otto Fredrik
Swedish

Last name
Ström
Swedish

Description
Skriftställare, politiker. Vid sidan om det politiska arbetet utförde S.
Swedish

Wikipedia

Birth
1880

-Time
1880
Death
1948

-Time
1948
Biography

Skriftställare, politiker. Vid sidan om det politiska arbetet utförde S. ett träget arbete som kulturspridare. Bl a bidrog han att klargöra och befästa erkännandet av Strindbergs roll som underklassens språkrör i kulturdebatten. Han var vid denna tid Strindbergs förläggare. S. deltog med iver i de viktiga Strindbergs- och Heidenstamfejderna omkr.1910. S. blev ledamot av Första Kammaren 1916 för socialdemokraterna. S. var stadsfullmäktig 1912-42. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1183141

-Id
1183141
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462152
-Id
021037462152
-System
DigitaltMuseum