Materialförråd nr 1 [sv]

Materialförråd nr 1 (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
Envåningsbyggnad med vind. Vitgula putsade fasader och sadeltak. Fönster i gröna karmar med någon meters mellanrum längs den södra långsidan. Klocktorn på taket vid östra gaveln. [sv]
Last changed
21/11/2018 11:18:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e2eb9c29-6a9f-4d6f-9490-eb0ea72cef34 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Materialförråd nr 1
Swedish

Alternative name
Byggningsförrådshuset
Swedish

Stora förrådet
Swedish

Other name
205 Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.

-Name
205
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Envåningsbyggnad med vind. Vitgula putsade fasader och sadeltak. Fönster i gröna karmar med någon meters mellanrum längs den södra långsidan. Klocktorn på taket vid östra gaveln.
Swedish

History

Byggnaden uppfördes 1782-83 som förrådsbyggnad, vilket den också används som än idag. Klocktornet vid östra gaveln, vilket från början skulle bära en optisk telegraf, tillkom i början av 1800-talet. För att förenkla hanteringen i förrådet installerades ett invändigt transportspår 1886 som följde hela långsidan. 1916 delades byggnaden in i fyra delar med brandmurar emellan, vilka stack upp över taket. De uppstickande delarna av murarna togs bort vid en renovering under 1980-talet.

Swedish

Time
1783

-Earliest time
1783
-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.1564, 15.58227, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.1564
-Longitude (Easting)
15.58227
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 42-44.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Stora förrådet. Hämtad 2018-11-20.
Swedish