Almquist, Bror (1864 - 1940) [sv]

Almquist, Bror (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:49
04/12/2021 00:16:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e2e47861-cb86-4687-b5ae-e4b5216297d8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Almquist, Bror
Swedish

First name
Bror
Swedish

Last name
Almquist
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09/08/1864 Borgvik (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
09/08/1864
-Place reference
Borgvik (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
--Place
Death
25/04/1940 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
25/04/1940
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: HAL, Högre Allmänna Läroverket i Karlstad 1872-1882.
CTL 1882-1887, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1887-1890, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
A Tallbergs etsningskurs 1896.

Verksamhet: Arbetade hos Isak Gustaf Clason 1890-1894.
Egen verksamhet från 1895.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1898, tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1918.Resor: Italien, Spanien, Tyskland, England 1889-1892.
Italien 1899.
England och Skottland 1901.

Medlemskap: STF 1891-1923, Svenska Teknologföreningen.
KK 1891, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift, 1895, Sjögetorps slott, Sörmland.
Ur skissboken (reseintryck),1906.
Mälarbadet i Stockholm.
Hall, matsal Villagatan 11, Stockholm.

Verk ett urval:
Västerbotten, Hörnefors kyrka, 1906–1908.
Värmland, Forshaga kyrka, Grava sn, 1919–1921.
Värmland, Munkfors kyrka, Ransäters sn, 1919–1920.
Värmland, Dalby kyrka, 1926–1928.
Värmland, Nyskoga kyrka, 1926–1927.
Värmland, Blomskogs kyrka, 1929.
Värmland, Lundsbergs kyrka, Lungsunds sn, 1930.
Betlehemskyrkan i Karlstad, Värmland 1927-1928.
Bohuslän, Munkedals kapell, Foss sn 1939.
Sjögetorps slotts huvudbyggnad, Sörmland.
Seminarium i Strängnäs 1901 och i Karlstad, 1908-1920.
AB Separator, Stockholm 1902.
Mälarbadet, Stockholm 1906 (tillsammans med V Bodin).
Hyreshus i Stockholm tillsammans med V Bodin, 1902-1911 (se Malmarna).
Vetenskapsakademiens gamla hus i Stockholm, 1918-1923, om- och tillbyggnad.
Residenset i Karlstad, 1914-1919, ombyggnad.
Gamla gymnasiet i Karlstad 1929, restaurering.
Kristinehamns realskola och praktiska skola 1915 (tillsammans med V Bodin).
Tillbyggnad av flickskolan 1931 och Gymnastikbyggnad, 1932-1933 i Kristinehamn.
Wermlands Enskilda Bank i Vänersborg.
Bokillustrationer.
Ex-libris.
Etsningar, teckningar.

Swedish

Parent Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 280.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 5.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 7.
H8D 1914:751.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Svensk uppslagsbok.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Backman, Elisabeth: Bror Almquist - kyrkoarkitekt. C-uppsats, Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, VT 1998.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
554

-Id
554
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075694

-Id
011034075694
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish