7584 SELBUSTRANDEN (Poståpneri) [no]

7584 SELBUSTRANDEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e2d88bf9-62cf-4448-888d-ef07d030bcaf | RDF/XML | JSON-LD
Name
7584 SELBUSTRANDEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SELBUSTRANDEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
08/05/1889
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7584
Type
Norwegian bokmål

History

SELBUSTRANDEN poståpneri, på gården Nordre Fuglem, i Selbu herred, Strinde og Selbo fogderier, under Trondhjem postkontor, i postruten Hommelvig -- Selbu, ble opprettet ved Kgl. res. av den 29.12.1888 og 8.5.1889, med virksomhet fra 1.7.1889. Sirk. 14, 20.6.1889.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SELBUSTRAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7584)
Poståpnere/styrere:
Landh. Johannes Lund 1.7.1889 (f. 1847). Hadde tjenestefri i flere år, med Inga Gurine Wennberg (f. 1893) som midlertidig styrer.
Inga Gurine Wennberg tilsatt 1.8.1921 (f. 1893).
Martin Johannes Wennberg midlertidig fra 15.7.1944, fast 15.4.1945 (f. 1917).
Posteksp. Kjell Joar Stuberg vikar fra 1.9.1983, fast 1.8.1984 (f. 1952).

Årlig poståpnerlønn var i 1889 kr 50,-, i 1892 kr 75,-, i 1902 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, i 1914 kr 300,-, og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstilleg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 08/05/1889 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
08/05/1889 ?
--Earliest time
08/05/1889
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443061

-Id
021166443061
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål