Ryberg, Ture (1888 - 1961) [sv]

Ryberg, Ture (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:50
28/03/2020 00:28:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e2b8e9e6-0117-4bf3-833e-019f7dad2902 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ryberg, Ture
Swedish

First name
Ture
Swedish

Last name
Ryberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
23/09/1888 Trosa (Stad) [sv]

-Time
23/09/1888
-Place reference
--Place
Swedish
Death
17/08/1961

-Time
17/08/1961
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Västerås 1908.
KTH 1908-1912, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1912-1914, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1918.
Anställd vid Stockholms stads stadsplanekontor från 1922.

Lärarverksamhet: Assistent i arkitektur vid KTH 1916-1922, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Lärare i dekorativ konst vid KKH 1918-1953, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Tävlingar: Folkskola i Kalmar 1913, bidrag.
Skeppsholmstävlingen i Stockholm 1916 tillsammans med Ragnar Hjorth, inköp.
Folkskoletävlingen, tävling C, 1:a pris.
Bebyggelse i kv Yggdrasil i Djursholm 1916, 1:a pris.
Götaplatsens ordnande i Göteborg 1917 tillsammans med Ragnar Hjorth, 1:a pris, ej utfört.
Konserthus i Stockholm 1920, pris.
Fredriksdalsmuseet i Helsingborg 1921, 1:a pris.
Kungl Maj:ts Kanslihus i Stockholm 1922 tillsammans med Gunnar Asplund, 2:a pris.
Svenska paviljongen på Parisutställningen 1925, 1:a pris, ej utfört utan Bergstens förslag blev utfört.
Karolinska institutet 1936, motto Per Haps, 1:a pris.Resor: Italien, Frankrike, Belgien, Holland och Tyskland 1920 (statsstipendium).

Medlemskap: STF från 1915, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1922.
FrKA 1934, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1924 sid 285, Villa i Djursholm; ibid år 1926 sid 206, Elektricitetsverkets nya lyktstolpar; ibid år 1927 sid 245, Linköpings nya seminariebyggnad; ibid år 1928 sid 49, Nybyggnad för Philipssons automobilaktiebolag; ibid år 1932 sid 63 och 64, Folkskola i Ålsten. Folkskola i Stora Ängby; ibid år 1953-A:9 sid 169, Personalbostäder i kv Hanen vid Södersjukhuset, Stockholm; ibid år 1955-A:1 sid 11, Karolinska Institutet; ibid år 1957-A:3 sid 67, Vård- och ålderdomshem i Stockholm, kv Glaven.

Verk ett urval:
Thulehuset, Kungsträdgårdsgatan 14, Stockholm 1915-1917, tillsammans med E Lallerstedt.
Sju villor, kv Yggdrasil, Djursholm, efter tävling 1916.
Folkskoleseminarium i Linköping 1927.
Bostadshus på Stockholmsutställningen 1930.
Folkskola, Vultejusvägen, Norra Ängby, Stockholm 1930.
Engelbrekts församlingshem för gamla, Körsbärsvägen 15-19, Stockholm 1931.
Kommunalhus i Saltsjöbaden 1930-tal.
Vårdhem för Romares stiftelse, Helsingborg 1930-tal.
Svenska kyrkan i Helsingfors 1932, efter tävlingsförslag 1926.
Villa i kv Ysäter, Djursholm 1934.
Karolinska institutet, Solna 1936-1961, efter tävling 1936.
SARA:s kontors- och fabrikshus, S:t Eriksgatan 113 - Hälsingegatan 24, 26, Stockholm 1933-1934.
Två bostadshus i kv Mullbärsträdet, Kungsholmstorg 1-11 - Norr Mälarstrand 36 och 38 - Agnegatan 2 och 4, Stockholm 1935-1938.
Oscarshemmet, Valhallavägen 182 - Rigagatan 1-9, Stockholm 1937-1938.
Byggnad för Zetterwallska stiftelsen, Valhallavägen 184 - Rigagatan 14 och 16, Stockholm 1947-1950.
Västberga folkskola, Klensmedsvägen 2-24, Stockholm 1947.
Ängby södra folkskola, Blackebergsvägen - Zornvägen, Stockholm 1947.
Personalbostadshus, Södersjukhuset, Marmorgatan 11, Stockholm 1951-1953.
Stadshagsgården, åldringsbostäder, Finsens väg - S:t Göransgatan 126, Stockholm 1953-1955.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 874 och 1432.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 117.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Claesson, Anna Karin: Ture Ryberg. En funktionell klassicist. Proseminarieuppgift. Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, HT 1983.
Myrin, Berit: Carl Gustav Bergsten. Sveriges Paviljong i Paris 1925. B-uppsats vid Stockholms universitet, VT 1995.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Arkitektur - the Swedish review of Architecture, år 1993:8 sid 42, Celsing, Johan: Ture Ryberg 1888-1961.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1913 sid 29, Folkskola i Kalmar, tävling; ibid år 1916 sid 1, Skeppsholmstävlingen; ibid år 1916 sid 49, Folkskoletävlingen; ibid år 1916 sid 107, Bebyggande av kv Yggdrasil tävling; ibid år 1918 sid 111, Götaplatsen, tävling; ibid år 1921 sid 116, Fredriksdahlstävlingen.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. 1924 sid 141, Sveriges paviljong på Parisutställningen.
Swedish

Primus
326

-Id
326
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077222

-Id
011034077222
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish