Byggnader till Skansen (Skansen) [sv]

Byggnader till Skansen (swedish)

Folder type
Subscription List
In operation
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
1 to 20 of 190 hits.
Name
Byggnader till Skansen
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Folder type

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Owner
Editorial note
Byggnadslistan kopplas till Primus namnlista eftersom Primus inte har något eget fält för att hantera auktoritetsposter för byggnadsnamn
Swedish