Jackson, Carl Gösta (1899 - 1957) [sv]

Jackson, Carl Gösta (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/09/2016 08:17:36
11/07/2020 07:07:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e21abe59-ff51-48b6-a08d-58ab23847450 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jackson, Carl Gösta
Swedish

First name
Carl
Swedish

Middle name
Gösta
Swedish

Last name
Jackson
Swedish

Title
Civilekonom

-Title
Civilekonom
Swedish
-Time
1899
-Place reference
--Place
Death
1957

-Time
1957
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Carl Gösta Jackson, eller C. G. Jackson som han oftast kallades, var en stor samlare av nautika. Han intresserade sig särskilt för ångbåtstrafiken i Stockholms skärgård och Vaxholmsbolaget. Förutom att samla på böcker, tidningsklipp, affischer, tidtabeller med mera fotograferade han själv och dokumenterade dessutom noggrant alla resor han gjorde ut i Stockholms skärgård. I små anteckningsböcker står exakt vilka avgångar han åkt och vid vilka bryggor han stigit på och gått av. Han lär ha gjort över 10 000 resor med skärgårdsbåtarna. Efter Jacksons död 1957 fick Sjöhistoriska museet hans samling som donation. När samlingen anlände till museet lär den ha kommit i tre lastbilar!

Swedish

Reference
Björklund, Anders, Haasum, Sibylla & Soop, Hans (red.) (1988). Sjöhistoriska museet 50 år. Stockholm: Fören. Sveriges sjöfartsmuseum
Swedish

DigitaltMuseum
021036972527
-Id
021036972527
-System
DigitaltMuseum