Bagge, Per Aug. (1866 - 1936) [sv]

Bagge, Per Aug. (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 07:44:40
02/07/2022 02:18:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e1feb6a2-b827-499f-aedf-9b2be161e21c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bagge, Per Aug.
Swedish

First name
Per August
Swedish

Last name
Bagge
Swedish

Alternative name
Larsson Bagge, Per August
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
23/01/1866 , , Övre Ulleruds församling, Värmlands län [sv]

-Time
23/01/1866
-Place reference
, , Övre Ulleruds församling, Värmlands län [sv]
--Place (text)
Övre Ulleruds församling, Värmlands län
Swedish
Death
12/03/1936 , , Lunds kommun, Skåne län [sv]

-Time
12/03/1936
-Place reference
, , Lunds kommun, Skåne län [sv]
--Place (text)
Lunds kommun, Skåne län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Per Bagge föddes i Övre Ulleruds församling i Värmland. I början av 1890-talet åkte han till Stockholm och började lära sig teckning vid Tekniska skolan och gick igenom en elevkurs hos fotograf Ståhl. År 1893 kom han till fotografen Lina Jonn i Lund. När han övertog denna ateljé blev han innehavare av Lina Jonns Eftr. som etablerades den 1 april 1903. Bagge medverkade i många festliga sammanhang i staden där man var i behov av en fotograf.

Per Bagge började fotografera byggnader, torg, gator och parker för att följa Lunds utveckling. År 1919 fick han ett officiellt uppdrag att åt Lunds byggnadsnämnd sammanställa betydelsefulla förändringar i stadsbilden. Bagge bodde i Lund i 40 år och under dessa år följde han stadens utveckling med sin kamera. Han blev mest känd för dessa bilder. Bagge var en av grundarna till Södra kretsen av Svenska Fotografernas Förbund och han var styrelseledamot och vice ordförande. Han var en mycket omtyckt porträttfotograf.

Efter hans död drev hustrun Valborg Bagge rörelsen vidare.

Swedish

Occupation
Photographer 1903 , , Lina Jonns Eftr., Bantorget 6, Bantorget 8, Lunds kommun, Skåne län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1903

--Earliest time
1903
-Place reference
, , Lina Jonns Eftr., Bantorget 6, Bantorget 8, Lunds kommun, Skåne län [sv]
--Place (text)
Lina Jonns Eftr., Bantorget 6, Bantorget 8, Lunds kommun, Skåne län
Swedish
Residence
, , Lunds kommun, Skåne län [sv] 1893

-Place reference
, , Lunds kommun, Skåne län [sv]

--Place (text)
Lunds kommun, Skåne län
Swedish
-Timespan
1893
--Earliest time
1893
Has works/objects at
Firma Per Bagges fotosamling
Fotografier från Lund cirka 1890–1935. Bland dessa cirka 15–20 000 fotografiska plåtar kan du hitta bilder på stadsmiljöer, skåningar och lundabor. Samlingen finns digitaliserad vid Lunds universitetsbibliotek.

-Organization/collection
-Set
Firma Per Bagges fotosamling
Fotografier från Lund cirka 1890–1935. Bland dessa cirka 15–20 000 fotografiska plåtar kan du hitta bilder på stadsmiljöer, skåningar och lundabor. Samlingen finns digitaliserad vid Lunds universitetsbibliotek.
--Description
Firma Per Bagges fotosamling
Fotografier från Lund cirka 1890–1935. Bland dessa cirka 15–20 000 fotografiska plåtar kan du hitta bilder på stadsmiljöer, skåningar och lundabor. Samlingen finns digitaliserad vid Lunds universitetsbibliotek.
Swedish
-Organization/collection
Reference
Förteckning över svenska fotografer. 1899 och 1911
Swedish

Kungl. bibliotekets porträttfotografregister
Swedish

Svensk Fotografisk Tidskrift, nr. 181 januari 1926
Swedish

Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish

-Text
Förteckning öfver Sveriges Fotografer. 1911
Swedish
-Text
Lunds universitetsbibliotek, bildsamlingar
Swedish
Swedish

NFR
4676

-Id
4676
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591608

-Id
021035591608
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Enligt Bernhard Johansons fotografregister: Lund Bantorget 6 daterade foton från 1905, 1913, 1916.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish