Lindblom, Gerhard (1887 - 1969) [sv]

Lindblom, Gerhard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karl Gerhard Lindblom, född den 26 augusti 1887 i Åby församling, Kalmar län, död den 8 juni 1969, var en svensk professor i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms högskola och föreståndare för Statens etnografiska museum. Lindblom avlade filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet 1908, blev filosofie licentiat 1915 och filosofie doktor 1916. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:27
25/06/2022 05:24:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e1e6448d-f67f-4b5c-ac16-a55ac68e92e5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindblom, Gerhard
Swedish

First name
Gerhard Karl
Swedish

Last name
Lindblom
Swedish

Alternative name
K. G. Lindblom
Swedish

Title
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
intendent

-Title
intendent
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Karl Gerhard Lindblom, född den 26 augusti 1887 i Åby församling, Kalmar län, död den 8 juni 1969, var en svensk professor i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms högskola och föreståndare för Statens etnografiska museum. Lindblom avlade filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet 1908, blev filosofie licentiat 1915 och filosofie doktor 1916.
Swedish

Wikipedia

Birth
1887

-Time
1887
Death
1969

-Time
1969
Biography

Karl Gerhard Lindblom, född den 26 augusti 1887 i Åby församling, Kalmar län, död den 8 juni 1969, var en svensk professor i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms högskola och föreståndare för Statens etnografiska museum. Lindblom avlade filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet 1908, blev filosofie licentiat 1915 och filosofie doktor 1916. Han forskade först kring sydsvenska dialekter 1909 för att sedan arbeta som vikarierande läroverksadjunkt 1910. 1910-1912 reste han på en etnografisk resa till Brittiska och Tyska Östafrika. Väl hemma i Sverige blev han extra ordinarie amanuens vid Riksmuseet 1912, assistent där 1914, tillförordnad intendent och föreståndare för Riksmuseets etnografiska avdelning 1923-1928, professor och föreståndare 1928. Lindblom reste på forskningsresor till Kenya och Uganda 1920, till Libyen 1938. För Statens etnografiska museum blev han föreståndare 1935. Han var även medlem av kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling från och med 1931 och professor i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms högskola 1933-1954. (Wikipedia, 2016-10-12) Lindblom var ordförande i Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi 1933-1934, i Travellers Club sedan 1930, sekreterare i Stockholms naturvetenskapliga förening 1925-1933, ordförande från och med 1934, medlem av Governings Body of the International Institute of African Languages and Cultures från och med 1927, ledamot av Antropologische Ges. in Wien 1922, i Soc. des Africanistes i Paris 1932, i Ges. für Anthropologische, Ethnologische und Urgeschichte i Berlin 1932, i Società Italiana di Antropologia e Etnologia 1932, Forschungsinst. für Kulturmorphologie i Frankfurt am Main 1934, hedersledamot av Kalmar nation i Uppsala 1929, av Royal Anthopolog. Inst. of Great Britain and Ireland 1930 m.m. (Wikipedia, 2016-10-12) Med avhandlingen The Akamba in British East Africa (1916), som var baserad på två års vistelse bland kambafolket i Kenya, blev L. Sveriges första doktor i etnografi, och jämte Erland Nordenskiöld var han pionjär inom svensk vetenskaplig etnografisk fältforskning. /Nationalencyklopedin./ US

Swedish

Gift med [sv]
Lindblom, Ingeborg

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Lindblom, Ingeborg
Swedish
Son [sv]
Lindblom, Carl-Axel

-Heading
Son
Swedish

-Text
Lindblom, Carl-Axel
Swedish
Verksam vid organisation [sv]
Etnografiska museet, Stockholm

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Etnografiska museet, Stockholm
Swedish
Carlotta-SMVK
1024213

-Id
1024213
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461685
-Id
021037461685
-System
DigitaltMuseum