Rydén, Stig (1908 - 1965) [sv]

Other languages: Rydén, Stig (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Stig Rydén, född 19 januari 1908, Helsingborg, död 1965, fil. dr. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 22:02:46
01/06/2024 05:45:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e1c938e3-2e9d-40b7-a873-bd55d6871f5e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rydén, Stig
Swedish

First name
Stig
Swedish

Last name
Rydén
Swedish

Title
intendent

-Title
intendent
Swedish
Description
Stig Rydén, född 19 januari 1908, Helsingborg, död 1965, fil. dr.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
19/01/1908

-Time
19/01/1908
Death
1965

-Time
1965
Biography

Stig Rydén, född 19 januari 1908, Helsingborg, död 1965, fil.dr., intendent vid Statens Etnografiska Museum. Expedition till Argentina och Bolivia 1932, Bolivia och Peru 1938/1939. Expedition till Bolivia 1951. Stig Rydén (1908-1965), elev till den framstående (syd-)amerikanisten Erland Nordenskiöld (död 1932) och verksam vid Etnografiska museet i Göteborg (1940-tal), var sedan verksam på Etnografiska museet i Stockholm tills hans plötsliga frånfälle i tjänsten. Rydén inriktade sin arkeologiska och etnografiska forskning på Sydamerikas indianer i Argentina, Bolivia och Chile men även på t.ex. Linné-lärjungen Pehr Löfling och på frihetshjälten Francisco de Miranda från Venezuela. Stig Rydén gjorde dessutom ett viktigt bidrag om den berömda "Nya Sverige"(?)-samlingen på Skoklosters slott. De tämligen få föremålen i samlingen kan sägas spegla bredden i Rydén indianintresse. Litteratur, se t.ex.: ...SB, 2011-02-09. Stig in memoriam, i museets arkiv, se biografier/in memoriam Son till tågmästare J. A. R. och Gerda Larsson. Gift med Ingvor Nilson, far till Tomas och Kerstin. (Vem är Vem? / Stor-Stockholm 1962)

Swedish

Residence
, , Helsingborg [sv],

-Place reference
, , Helsingborg [sv],
--Place (text)
Helsingborg
Swedish
Verksam vid organisation [sv]
Etnografiska museet, Stockholm, Göteborgs etnografiska museum

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Etnografiska museet, Stockholm, Göteborgs etnografiska museum
Swedish
Carlotta-SMVK
1021385

-Id
1021385
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462014
-Id
021037462014
-System
DigitaltMuseum