Måltype: Kategori [no]

Måltype: Kategori (norwegian bokmål), Typ av mått: Kategori (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

09/11/2021 13:37:48
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/e1a365f4-3535-4b37-9cc3-a838f13f6e4f
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 2 of 2 hits.
Name
Måltype: Kategori
Norwegian bokmål

Typ av mått: Kategori
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk