Lund kirke, Moi (Kirke) [no]

Other languages: Lund kirke, Moi (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:42:47
02/03/2024 06:22:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e13e8d5d-07cb-42a8-bbe9-eb3dd061a6ff | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Lund kirke, Moi
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1812
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Lund (Kommune) [no], Skålandsveien 122, 4460 [no], Lund sokn (06020301), Dalane prosti, Stavanger bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Skålandsveien 122, 4460
Norwegian bokmål

-Place (text)
Lund sokn (06020301), Dalane prosti, Stavanger bispedømme
Norwegian bokmål
Præstegaarden (Gard) [no], 1112-25/172 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
1112-25/172
Norwegian bokmål
Geodata
58.44803, 6.55352, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.44803
-Longitude (Easting)
6.55352
-Precision
5
Events
-Timespan
1812
--Earliest time
1812
-Timespan
1812
--Earliest time
1812
-Timespan
1812
--Earliest time
1812
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
111200101

-Id
111200101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2005

-Id
2005
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84332-3

-Id
84332-3
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
171409799

-Id
171409799
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
1112-25/172
-Id
1112-25/172
-System
Gnr Bnr