Svenska ämnesord (SAO), Kungl. biblioteket (Externa data) [sv]

Other languages: Svenska ämnesord (SAO), Kungl. biblioteket (swedish)

Description

Datasetet innehåller ett urval av termer hämtade från Svenska ämnesord (SAO) som förvaltas av Kungl. biblioteket.

"Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många LIBRIS-bibliotek.

I Svenska ämnesord kan du hitta ämnesord för att söka i bibliotekskataloger och andra databaser, och för att indexera facklitteratur och annat mater...

Datasetet innehåller ett urval av termer hämtade från Svenska ämnesord (SAO) som förvaltas av Kungl. biblioteket.

"Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många LIBRIS-bibliotek.

I Svenska ämnesord kan du hitta ämnesord för att söka i bibliotekskataloger och andra databaser, och för att indexera facklitteratur och annat material.

Svenska ämnesord används huvudsakligen inom ett brett humanistiskt och samhällsvetenskapligt område. För bibliotek som är specialiserade på medicin, naturvetenskap och teknik finns andra system som är lämpligare.

Svenska ämnesord följer IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) principer och riktlinjer för ämnesord. De flesta termerna är hierarkiskt ordnade och de semantiska relationerna mellan termerna är angivna. De flesta ämnesorden har en klassifikationskod från SAB-systemet (Klassifikationssystem för svenska bibliotek). Från och med KB:s övergång till DDK (Dewey decimalklassifikation) i januari 2011 kompletteras ämnesorden istället med koder från DDK. Ämnesorden förses också med sina motsvarigheter i Library of Congress Subject Headings (LCSH).

Underhållet av Svenska ämnesord sköts av en redaktionskommitté vid Kungl. biblioteket." [sv]

06/04/2022 07:13:13
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/e136008e-f7c8-4c33-a679-f30c9d903c4d
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 5 of 5 hits.
Name
Svenska ämnesord (SAO), Kungl. biblioteket
Swedish

Description
Datasetet innehåller ett urval av termer hämtade från Svenska ämnesord (SAO) som förvaltas av Kungl. biblioteket.

"Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många LIBRIS-bibliotek.

I Svenska ämnesord kan du hitta ämnesord för att söka i bibliotekskataloger och andra databaser, och för att indexera facklitteratur och annat material.

Svenska ämnesord används huvudsakligen inom ett brett humanistiskt och samhällsvetenskapligt område. För bibliotek som är specialiserade på medicin, naturvetenskap och teknik finns andra system som är lämpligare.

Svenska ämnesord följer IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) principer och riktlinjer för ämnesord. De flesta termerna är hierarkiskt ordnade och de semantiska relationerna mellan termerna är angivna. De flesta ämnesorden har en klassifikationskod från SAB-systemet (Klassifikationssystem för svenska bibliotek). Från och med KB:s övergång till DDK (Dewey decimalklassifikation) i januari 2011 kompletteras ämnesorden istället med koder från DDK. Ämnesorden förses också med sina motsvarigheter i Library of Congress Subject Headings (LCSH).

Underhållet av Svenska ämnesord sköts av en redaktionskommitté vid Kungl. biblioteket."
Swedish

Code
SAO
Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View list
URL
https://id.kb.se/term/sao