Personregister i SAMLA (Universitetet i Bergen) [no]

Personregister i SAMLA (norwegian bokmål)

Person

Description

Personregister i SAMLA har som føremål å gje eit autorisert oversyn over folkeminnesamlarar som har verka i Noreg.
Mange av desse folkeminnesamlarane er representert i ulike samlingar over hele Noreg, og er ikkje naudsynleg ein del av samlingane ved Universitetet i Bergen

Etter lov om handsaming av personopplysinger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), gjer Universitetet i Bergen ei oppgåve som er av interesse for ålmenta, og data er ikkje av sensitiv art. Om det er spørsmål kring dine ...

Personregister i SAMLA har som føremål å gje eit autorisert oversyn over folkeminnesamlarar som har verka i Noreg.
Mange av desse folkeminnesamlarane er representert i ulike samlingar over hele Noreg, og er ikkje naudsynleg ein del av samlingane ved Universitetet i Bergen

Etter lov om handsaming av personopplysinger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), gjer Universitetet i Bergen ei oppgåve som er av interesse for ålmenta, og data er ikkje av sensitiv art. Om det er spørsmål kring dine rettar, eller om du ynskjer namnet ditt fjerna frå personregister i SAMLA, kan du ta kontakt med post@uib.no. [nn]

Dataset
Dataset owner
Universitetet i Bergen (Educational institution) owns the information on this page
27/11/2021 10:08:00
30/11/2021 16:48:43
Ongoing work
Status
DigitaltMuseum

URI
http://kulturnav.org/e0c682f9-a594-4fe1-8c01-f208f52d79ac
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 565 hits.
Name
Personregister i SAMLA
Norwegian bokmål

Description
Personregister i SAMLA har som føremål å gje eit autorisert oversyn over folkeminnesamlarar som har verka i Noreg.
Mange av desse folkeminnesamlarane er representert i ulike samlingar over hele Noreg, og er ikkje naudsynleg ein del av samlingane ved Universitetet i Bergen

Etter lov om handsaming av personopplysinger (http://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§1), gjer Universitetet i Bergen ei oppgåve som er av interesse for ålmenta, og data er ikkje av sensitiv art. Om det er spørsmål kring dine rettar, eller om du ynskjer namnet ditt fjerna frå personregister i SAMLA, kan du ta kontakt med post@uib.no.
Norwegian nynorsk

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish