Carstensen, Henrik (1753 - 1835) [no]

Other languages: Carstensen, Henrik (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:41:16
01/06/2024 07:07:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e08bc006-4b5c-4d57-988e-92cb5e08ef7c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Carstensen, Henrik
Norwegian bokmål

First name
Henrik
Norwegian bokmål

Last name
Carstensen
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

-Time
30/10/1753
--Place
-Time
15/09/1835
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Henrik Carstensen stammet fra en gammel nederlandsk handelsfamilie, og var også selv en meget driftig forretningsmann. Fra Risør drev han utstrakt kjøpmanns-, trelast-og rederivirksomhet. Han hadde en fremskutt posisjon i den nordiske trelast- og kornhandelen og andel i den internasjonale handelen gjennom fordelaktige avtaler med danske handelshus og Det ostindiske Kompani.

I 1799 sikret han seg det forfalne Egeland jernverk som han senere opprustet med vellykket resultat. Mest imponerende var likevel hans evne til å tjene penger i krigsårene. Da krigen kom (1807) skaffet han eskorte til handelsfartøyene og lyktes slik langt på vei i å berge flåten og å fortsette handelen. Etter statsbankerotten i 1813 overtok han store jordeiendommer som avdrag for gjeld og ble dermed også en stor eiendomsbesitter.

Hans opptreden på riksforsamlingen kunne nok ikke måle seg med hans ry som næringsdrivende. Han var lite interessert i politikk og heller ingen stor taler. Enkelte kalte ham forsamlingens "ufrivillige komiker". Den lite smigrende beskrivelsen skyldes nok vel så mye at Carstensen var kjøpmann og sørlending, men likevel selvstendighetsmann. Dermed havnet han i konflikt med mange av sine likemenn. Spesielt kjølig skal forholdet til Jacob Aall ha vært.

I motsetning til den øvrige delen av handelsborgerskapet, kom Carstensen seg velberget gjennom den økonomiske krisetiden etter 1814. I 1833 overlot han forretningene til nevøen sin og trakk seg tilbake. På Stortinget møtte han aldri.

Norwegian bokmål

Occupation
forretningsmann

-Occupation specification
forretningsmann
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038773929
-Id
021038773929
-System
DigitaltMuseum