Anjou, Eric (1919 - ) [sv]

Other languages: Anjou, Eric (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:08:14
08/06/2024 00:16:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e0818a59-e4e4-453e-acd8-b2da45425851 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anjou, Eric
Swedish

First name
Eric
Swedish

Last name
Anjou
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1919

-Time
1919
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Verksamhet: Trädgårdsarkitekt.
Egen verksamhet tillsammans med Walter Bauer 1942-1957.
Egen arkitektverksamhet med som mest ca 70 anställda.

Andra uppdrag: Aktiv inom grupper som utarbetade ritningsstandardisering, ritteknik m m.

Egna skrifter: Enstaka skrifter i Hem i Sverige.

Verk ett urval:
Medverkande i utarbetandet av ByggAMA för trädgårdsanläggning.

Swedish

Reference
Samling i Arkitekturmuseets arkiv.
Bengt Persson, Eivor Bucht, Peder Melin: Svenska Landskapsarkitekter - glimtar från branschen 1920-1960, Arkus 1991.
Swedish

Primus
1858

-Id
1858
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075741

-Id
011034075741
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish