Kylemore (1880) [sv]

Kylemore (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Barken Kylemore ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1937 [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/06/2020 11:45:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e07ac3f5-3d32-449b-9508-07ac9fa3e354 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kylemore
Swedish

Other name
Suzanne

-Name
Suzanne
Swedish
Description
Barken Kylemore ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1937
Swedish

Technical description
d.w.t. 1.900 ton. Enkelbrammad med röjlar. Skiftbar ångpanna för lastvinsch, däckshus för besättningen.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Kylemore, byggdes 1880 i Port Glasgow för brittisk redare. Inköptes 1934 till Gustaf Eriksons rederier för 800£. Fartyget seglade då under namnet Suzanne. Gustaf Erikson återgav det sin vana trogen, ursprungliga namnet Kylemore. Fartyget låg upplagt i Nystad 1935 men gjorde följande år två resor Kemi - Esbjerg. Kylemore såldes i november 1937 till Hamburg för nedskrotning. Innan fartyget lämnade Nystad togs galjonsbilden tillvara för Ålands Sjöfartsmuseums räkning.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 1229 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
1229
Nettotonnasje [no]: 1001 nettoregisterton [sv]

-Value
1001
Längd över allt [sv]: 226'2 foot

-Value
226'2
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 36'4 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
36'4
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 22'1 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
22'1
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1880
Byggdes i Port Glasgow

-Time
1880
-Dating comment
Byggdes i Port Glasgow
Swedish
Wrecked
1937
Såld till Hamburg för upphuggning

-Time
1937
-Dating comment
Såld till Hamburg för upphuggning
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1934 - 1937
--Earliest time
1934
--Latest time
1937
Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons Flagga (1948)
Swedish