Kylemore (1880) [sv]

Kylemore (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Barken Kylemore ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1937 [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/06/2020 11:45:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e07ac3f5-3d32-449b-9508-07ac9fa3e354 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kylemore
Swedish

Other name
Suzanne

-Name
Suzanne
Swedish
Description
Barken Kylemore ägdes av Gustaf Erikson 1934 - 1937
Swedish

Technical description
d.w.t. 1.900 ton. Enkelbrammad med röjlar. Skiftbar ångpanna för lastvinsch, däckshus för besättningen.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Kylemore, byggdes 1880 i Port Glasgow för brittisk redare. Inköptes 1934 till Gustaf Eriksons rederier för 800£. Fartyget seglade då under namnet Suzanne. Gustaf Erikson återgav det sin vana trogen, ursprungliga namnet Kylemore. Fartyget låg upplagt i Nystad 1935 men gjorde följande år två resor Kemi - Esbjerg. Kylemore såldes i november 1937 till Hamburg för nedskrotning. Innan fartyget lämnade Nystad togs galjonsbilden tillvara för Ålands Sjöfartsmuseums räkning.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 1229 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
1229
Nettotonnasje [no]: 1001 nettoregisterton [sv]

-Value
1001
Längd över allt [sv]: 226'2 foot

-Value
226'2
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 36'4 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
36'4
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 22'1 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
22'1
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1880
Byggdes i Port Glasgow

-Time
1880
-Dating comment
Byggdes i Port Glasgow
Swedish
Wrecked
1937
Såld till Hamburg för upphuggning

-Time
1937
-Dating comment
Såld till Hamburg för upphuggning
Swedish
-Role
Swedish

-Actor
-Timespan
1934 - 1937
--Earliest time
1934
--Latest time
1937
Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons Flagga (1948)
Swedish