Talle, Hans Bugge Samuelson Næss ( - 1989) [no]

Talle, Hans Bugge Samuelson Næss (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:54
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e0478437-0659-416c-8707-3229f6edcf9e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Talle, Hans Bugge Samuelson Næss
Norwegian bokmål

First name
Hans Bugge Samuelson Næss
Norwegian bokmål

Last name
Talle
Norwegian bokmål

Birth
 

Death
1989

-Time
1989
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Det var Hans Bugge Samuelson Næss Talle frå Luster som dreiv Firmaet Næss og Co, saman med Otto Talle. Ottto var gift med søskenbarnet til Hans. Hans startet som lærling hjå Otto i Bergen, før dei i kompaniskap startet verksemda i Sogndal, som Hans dreiv. Dette skjedde i 1921, og dei overtok fotografverksemda som Olav Reppen hadde drive.
Medan Hans dreiv som fotograf i Sogndal Budde han på Hofslund Hotell, der bilete og anna utstyr vart liggjande att då drifta vart avvikla, under og like etter andre verdskrigen. Då flytte Hans attende til Luster og budde der til han døydde.
I 1997 ble det på Hofslund hotell funnet bilder av elever ved Sogndal folkehøyskole som Talle og forgjengerne Olav Reppen og Otto Talle.

Virkested:
1921-1945 Sogndal

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Skjema De Heibergske samlinger 31.10.1997
Sogn avis 4.10.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3278

-Id
3278
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008953

-Id
021036008953
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål