Arne, Ture J:son (1879 - 1968) [sv]

Arne, Ture J:son (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Professor, arkeolog, verksam vid Statens Historiska Museum 1902-44. Professors namn 1938. A. har framför allt studerat den nordiska vikingatidens kulturrelationer med Östeuropa och bl.a publicerat "La Suède et l´Orient (1914). Skänkt föremål från Krim, Mindre Asien, Persien. Sålt saml. från Persien. Hemfört saml. från Mindre Asien, Persien. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:16
25/03/2023 04:04:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e02420e5-9b38-4768-b8c3-e0cb2ff33741 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arne, Ture J:son
Swedish

First name
Ture J:son
Swedish

Last name
Arne
Swedish

Title
antikvarie

-Title
antikvarie
Swedish
Description
Professor, arkeolog, verksam vid Statens Historiska Museum 1902-44. Professors namn 1938. A. har framför allt studerat den nordiska vikingatidens kulturrelationer med Östeuropa och bl.a publicerat "La Suède et l´Orient (1914). Skänkt föremål från Krim, Mindre Asien, Persien. Sålt saml. från Persien. Hemfört saml. från Mindre Asien, Persien. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1879

-Time
1879
Death
1968

-Time
1968
Biography

Professor, arkeolog, verksam vid Statens Historiska Museum 1902-44. Professors namn 1938. A. har framför allt studerat den nordiska vikingatidens kulturrelationer med Östeuropa och bl.a publicerat "La Suède et l´Orient (1914). Skänkt föremål från Krim, Mindre Asien, Persien. Sålt saml. från Persien. Hemfört saml. från Mindre Asien, Persien. /US

Swedish

Gift med [sv]
Arne, Ida

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Arne, Ida
Swedish
Carlotta-SMVK
1021365

-Id
1021365
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460902
-Id
021037460902
-System
DigitaltMuseum