Chimney sweep services Place holder

Feiing (norwegian bokmål), Feiing (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:24
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/feiing
Label
Chimney sweep services
English

Feiing
Norwegian bokmål

Feiing
Norwegian nynorsk

Not used label
Tilsyn med eldstad
Norwegian nynorsk

Tilsyn med fyringsanlegg
Norwegian bokmål

Tilsyn med ildsted
Norwegian bokmål

Tilsyn med fyringsanlegg
Norwegian nynorsk

Broader concept

     Property
English

Note
Vedlikehold og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har brannforebyggende oppgaver, som feiing og tilsyn.
Norwegian bokmål

Vedlikehald og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har brannførebyggjande oppgåver, som feiing og tilsyn.
Norwegian nynorsk