Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
02/11/2016 12:38:21
01/12/2023 23:48:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e0031522-baf3-49c4-ad21-ad496e071a04 | RDF/XML | JSON-LD
Name
LULEÅ
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Identification
-Identifier
-Number
T 139
-Identifier
-Number
R 139
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
-Measurement type
Swedish

-Value
30
-Unit
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
43,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
7,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
190/230
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
40
-Time
1975
Delivered
1975

-Time
1975
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish
DigitaltMuseum
021176010655
-Id
021176010655
-System
DigitaltMuseum